De oprichters van het nieuwe online platform Yellow Walnut willen de traditionele markt voor ondersteuning voor ondernemers opschudden.

Het platform voor ondernemers, dat bijvoorbeeld ook voorziet in trainingen en juridische diensten, werd bedacht en de afgelopen maanden opgezet door Adriaan van Loon en Annette Wassenaar; zelf ondernemers met de nodige ervaring in het opstarten, ontwikkelen en uitgroeien van bedrijven.

Wassenaar begon op 27-jarige leeftijd een mediabedrijf voor de zakelijk (Impress Media) in Rusland, dat in 8 jaar tijd uitgroeide tot een bedrijf met meer dan 200 werknemers in 8 landen.

Na 10 jaar Rusland streek ze weer neer in Nederland waar zij nu via Yellow Walnut kennis, expertise en ondersteunende diensten en een netwerk van mentors toegankelijk te wil maken "voor álle ondernemers", en niet alleen voor grote bedrijven. De kosten voor toegang tot het platform beginnen bij 25 euro per maand. Drie vragen aan de onderneemster:

Hoe is Yellow Walnut ontstaan?
Yellow Walnut is ontstaan vanaf de keukentafel. We hadden net allebei onze bedrijfjes verkocht en waren actief op zoek naar de volgende uitdaging. Om ons heen zagen we veel ondernemers ontmoedigd worden door de vele bijzaken waar ze ook iets vanaf moeten weten. Grote bedrijven huren op zo’n moment een expert in tegen een duur uurtarief of hebben hier eigen stafafdelingen voor.

Voor ondernemers zijn deze uurtarieven onbetaalbaar en is het niet haalbaar om voor alle onderwerpen iemand in dienst te nemen. Daarom zijn wij gaan kijken hoe we deze ondersteunende diensten toegankelijk kunnen maken voor alle ondernemers.

Wat is jullie drijfveer?
Wij zijn allebei al enkele jaren met volle overgave aan het ondernemen en willen onze passie voor het ondernemerschap graag met anderen delen. We geloven dat ondernemen veel positiefs uit het individu haalt. Daarbij geloven wij dat ondernemen ook goed is voor de economie.

Wij willen ondernemers helpen en zien daarbij een absolute noodzaak om te breken met de traditionele manier van dienst verlenen en dure uurtarieven. Door het online beschikbaar maken en delen van belangrijke diensten voor álle ondernemers willen we er aan bijdragen dat de groei en succes in ondernemerschap wordt vergroot.

Wanneer is Yellow Walnut een succes?
We willen met Yellow Walnut ondernemend Nederland gaan helpen. We richten ons primair op ondernemers met nul tot en met twintig man in dienst. Yellow Walnut is een succes als veel ondernemers van onze diensten gebruik gaan maken en met elkaar diensten en kennis blijven delen. Dat betekent dat ze er ook echt wat aan hebben.

Aan het einde van het eerste jaar willen wij al zo’n 5000 ondernemers hebben geholpen. Daarbij blijven we nieuwe diensten ontwikkelen. Altijd weer het toegankelijk maken van kennis en diensten voor ondernemers om met elkaar online te delen.