Een kwart van de Nederlandse ondernemers doet internationaal zaken. Dat gebeurt nog altijd het meest binnen Europa.

De animo voor handel met de Verenigde Staten is voor het eerst in jaren licht afgenomen. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van het ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel.Ook vorig jaar kwam het aandeel internationaal actieve ondernemers uit op een kwart.

Iets meer dan de helft (54 procent) van de ondernemers die zaken doen over de grens importeert goederen, vijf procentpunt meer dan in 2012. Acht procent importeert diensten.

Export

Van de internationaal georiënteerde ondernemers exporteert 40 procent goederen en 34 procent diensten naar het buitenland. Europa is de belangrijkste afzetmarkt, met Duitsland en België als de belangrijkste landen.

Buiten Europa weten ondernemers vooral Azië te vinden, gevolgd door Afrika en de Verenigde Staten.

Door de aanhoudende economische crisis ervaart 40 procent van de ondervraagden obstakels bij het internationaal zakendoen. Zij hebben te maken met later betalende klanten, krappere budgetten, prijzen die onder druk staan en grote concurrentie. Ook de nog altijd toenemende administratieve lasten worden als een knelpunt ervaren.