Ouderschapsverlof wordt door meer dan een derde van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf verkeerd ingeschat.

Deze ondernemers denken dat hun werknemers recht hebben op maximaal twee maanden verlof, terwijl het in werkelijkheid kan oplopen tot een halfjaar. Dat blijkt uit de MKB Barometer.

Een op de vijf ondervraagde ondernemers denkt dat hij zelf kan bepalen hoelang de werknemer ouderschapsverlof heeft. Mkb'ers zijn beter op de hoogte van de regels rondom zwangerschapsverlof.

Ze weten dat ze tijdens het verlof het loon van de medewerkster moeten doorbetalen en dat ze een uitkering kunnen aanvragen die ze hiervoor schadeloos stelt.

Reiskosten

Op het gebied van reiskosten doen mkb-ondernemers vooral wat ze zelf denken dat goed is. De helft van de ondernemers geeft aan dat een deel van de reiskosten op zijn conto te nemen en dat hij zelf mag bepalen hoeveel hij vergoedt.

Volgens de wet zijn ondernemers niet verplicht om reiskosten van medewerkers te vergoeden, tenzij de cao anders bepaalt.

Het onderzoek achter de MKB Barometer is uitgevoerd door Markteffect in opdracht van payrollorganisatie Please onder vierhonderd ondernemers in onder meer de branches bouw, detailhandel, zorg en ict. Het merendeel van de respondenten heeft tussen de een en tien medewerkers.