Amsterdam gooit het roer om in de grachten. De gemeente wil vanaf volgend jaar meer vergunningen verstrekken aan rederijen, waarbij de voorkeur uitgaat naar schone en nieuwe initiatieven.

Het stadsbestuur wil af van de huidige situatie dat een paar grote partijen de markt beheersen.

Het maken van een rondvaart door de grachten is veruit de populairste toeristische attractie in Amsterdam. Jaarlijks stappen meer dan 3 miljoen mensen op een rondvaartboot. In de branche zijn vier grote spelers actief, die samen 100 procent van de markt in handen hebben.

Deze rederijen hebben een vergunning voor onbepaalde tijd. Tegelijkertijd staan andere ondernemers te springen ook rondvaarten te organiseren, maar worden slechts zeer beperkt nieuwe vergunningen verstrekt.

Slimmer organiseren

Volgens verantwoordelijk wethouder Carolien Gehrels voldoen deze regels uit 1948 niet meer. ''Steeds meer mensen willen iets met de grachten'', zei ze woensdag. ''Dat kan, als we het slimmer organiseren.''

De gemeente overweegt drukke vaarroutes in het centrum te gaan veilen. Daarnaast wil de stad zoveel mogelijk aanlegsteigers voor alle rederijen openstellen. Een speciaal aangestelde 'regisseur' is nu al op zoek naar nieuwe ligplaatsen.

Bestaande rederijen

Er komen verschillende vergunningen voor typen rondvaarten, zoals salonboten en waterfietsen. De gemeente bekijkt de komende maanden wat de nieuwe plannen betekenen voor de bestaande grote rederijen.

Om de pleziervaart schoner te maken, wordt het huren van een boot gemakkelijker. Eigenaren van schone boten betalen minder geld voor een ligplaats en eigenaren van boten met vieze motoren worden zwaarder belast.