GOUDA - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft meer tijd nodig om de kapitale deal van Fox International met de Eredivisie CV goed te kunnen beoordelen.

Volgens een woordvoerder van de NMa is er nader onderzoek nodig. ''Je stuit weleens op dingen die je nader onderzocht wilt hebben. Inhoudelijk kan ik er verder niet op ingaan'', liet hij maandagavond op de website van Voetbal International weten.

Het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch wil 51 procent van de aandelen van de eredivisie overnemen en daarmee een meerderheidsbelang in voetbalzender Eredivisie Live verwerven.

Met die transactie zou tot 2025 een bedrag van één miljard euro zijn gemoeid. ''Het hoeft niet zo te zijn dat de omvang van de geldbedragen een rol speelt'', aldus de zegsman tegen VI.

De NMa heeft de verplichte melding van de overeenkomst op 29 augustus ontvangen. Daarna gaat een periode van vier weken in waarin de NMa bekijkt of een vergunning nodig is. Indien nadere informatie nodig is, wordt de termijn van vier weken met de opschorttermijn verlengd.