AMSTERDAM - De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft Palestina erkend als niet-lidstaat. Voorheen had Palestina de status van ‘entiteit’.

138 leden stemden voor de statusverhoging van Palestina, negen leden stemden tegen. Nederland onthield zich, net als 40 andere landen, van stemming. Vooraf was het al vrijwel zeker dat de status van Palestina zou worden opgehoogd.

Toen het nieuws bekend werd op de Westelijke Jordaanoever, schoten Palestijnen uit vreugde in de lucht. De VS verklaarden het besluit te betreuren. Volgens Washington staat dit een oplossing voor het al ruim 60 jaar durende conflict juist in de weg.

Ambassadeur Susan Rice verklaarde namens de VS dat Palestijnen "morgen opstaan en vervolgens zullen merken dat er weinig is veranderd in hun levens".

Nieuwe status

De nieuwe status geeft de Palestijnen meer diplomatieke armslag en ze staan nu juridisch sterker. Zo kunnen ze vrij eenvoudig als Palestina toetreden tot VN-organisaties en een beroep doen op internationale organisaties zoals het Internationaal Strafhof (ICC).

Israël wil niet dat Palestina bij internationale hoven kan klagen.

De Britten zeiden van te voren het voorstel alleen te steunen als zij de verzekering krijgen dat er geen Palestijnse pogingen komen Israël voor het ICC in Den Haag te slepen.

Abbas

Mahmoud Abbas van Palestina sprak eerder tijdens de VN-vergadering in New York nogmaals zijn wens om als staat erkend te worden uit.

Het besluit van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de status van de Palestijnen is ''een laatste kans'' voor een tweestatenoplossing, waarbij de staat Palestina bestaat naast de staat Israël, zo sprak Abbas.

Abbas riep de VN-leden op een ''geboorteakte'' verlenen aan de staat Palestina. Hij zei verder de besprekingen over een oplossing van het conflict met Israël ''nieuw leven'' te willen inblazen.

1947

Op 29 november 1947 nam dezelfde Algemene Vergadering een resolutie aan, die bepaalde dat het Britse mandaat over Palestina uiterlijk in augustus 1948 moest worden beëindigd.

Daarna moest er in het gebied een Joodse en een Arabische staat komen. Israël werd in mei 1949 lid van de VN, maar een Arabische staat kwam er niet.

De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) kreeg in 1974 wel een waarnemersstatus. In 1988 werd de term PLO vervangen door Palestina. De waarnemersstatus van de ''entiteit'' Palestina is nu officieel opgewaardeerd tot waarnemersstaat. Volgens Canada, dat tegen stemde, is dit een symbolische stap naar volledig lidmaatschap.

Timmermans

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans helpt het besluit van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Palestijnen op dit moment niet.

Timmermans noemde het ''enorme winst'' dat van de EU-landen waarschijnlijk alleen Tsjechië tegenstemde. Daarmee zijn volgens Timmermans 8 landen binnen de EU geswitcht van een tegenstem naar onthouding.

Volgens de PvdA-minister was dat niet gelukt als Nederland 'ja' had gezegd tegen de statusverhoging. Het kabinet is daar op zich wel voor, maar vindt dit niet het juiste moment.

Opgetogen

In de Palestijnse gebieden is opgetogen gereageerd op de nieuwe status van Palestina bij de Verenigde Naties. Op het Yasser Arafatplein in Ramallah keken Palestijnen op grote schermen naar de stemming. Na het bekendmaken van de uitslag brak gejuich uit en werd vuurwerk afgestoken.

In Gaza-Stad toonde ook Hamas zich tevreden over de nieuwe status van waarnemersstaat. De islamitische beweging sprak over een ''nieuwe overwinning op het pad naar de bevrijding van Palestina''.

Pessimisme

Terwijl de Palestijnen hun overwinning vierden, overheerste pessimisme onder de bondgenoten van Israël. Zo bagatelliseerde de Amerikaanse VN-ambassadeur Susan Rice het belang van de stemming.

''De Palestijnen ontwaken morgen om te ontdekken dat hun levens nauwelijks zijn veranderd, los van het feit dat een duurzame vrede verder weg is'', waarschuwde ze.

Ook Canada, één van de negen landen die tegen stemde, vreest dat de erkenning van Palestina een oplossing voor het conflict met Israël juist in de weg staat.

De Canadese minister van Buitenlandse Zaken, John Baird, waarschuwde al voor de stemming dat de nieuwe status een symbolische stap is richting een volledig VN-lidmaatschap. Dat zou ''de kern ondermijnen'' van de pogingen om een akkoord te bereiken tussen Palestijnen en Israëli's.

Alles over het conflict tussen Israël en Palestina in ons dossier