Bij het meldpunt voor seksueel wangedrag in de cultuursector zijn in drie maanden tijd 26 klachten binnengekomen. Er werd geen enkele keer aangifte gedaan. Melders zouden niet uit de anonimiteit willen treden.

Dat bevestigen de betrokken vertrouwenspersonen Jeanette Jager en Freek Walther na berichtgeving in Trouw

Zij noemen het aantal meldingen "fors", zeker gezien de korte duur van het bestaan van het meldpunt en in vergelijking met het aantal klachten bij meldpunten in andere branches.

Volgens hen gaat het bij de gedane meldingen vrijwel altijd om een ongelijkwaardige situatie, waarbij macht en afhankelijkheid een rol spelen. Schaamte uit angst voor openbaarheid van de kwestie en de onmogelijkheid om anoniem aangifte te doen hebben juridische vervolgstappen tot dusver in de weg gestaan.

'Zorgelijk' dat er geen aangifte werd gedaan

Ook Yolande Melsert, directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK), vindt de 26 klachten die sinds het oprichten van het meldpunt in juni binnenkwamen "best veel".

"Bij nul meldingen waren we teleurgesteld geweest. We weten immers dat er genoeg dingen spelen in onze sectoren", vertelt ze in Melsert is van mening dat het bestaan van meldpunt Mores.online preventief werkt. "We horen dat er grappen worden gemaakt op de werkvloer over de vraag of je elkaar nog wel mag aanraken. Het is dus een item."

Dat er geen enkele keer aangifte werd gegaan, noemt Melsert "zorgelijk". "Men is bang voor carrièreschade, bijvoorbeeld door minder freelancewerk. Dat vind ik zorgelijk, want het betekent dat er nog steeds een sfeer heerst waarin je ongewenst gedrag niet kunt afwijzen. Daar word ik misselijk van."

'Ongezonde cultuur in Nederlandse toneelwereld'

Ook acteur en schrijver Rik Launspach merkte dat er in de cultuursector nog veel angst heerst. Hij schreef de roman Laat me liefde zien over de #metoo-discussie, die grofweg een jaar geleden ook in Nederland losbarstte.

"Mijn conclusie was: er is bij casting niet veel veranderd sinds de #metoo-discussie. Ja, er is een poppetje weg", zegt Launspach over Job Gosschalk, de castingdirector die na verschillende beschuldigingen aan zijn adres toegaf grenzen te hebben overschreden en opstapte bij Kemna Casting.

"Maar iedereen die deze decennia bij Kemna Casting heeft gezeten en van het misbruik moet hebben geweten, zit er nog. Er is niets veranderd. Dat verklaart waarom geen acteur zijn mond durft open te doen."

Voor zijn boek, dat donderdag in de winkels ligt, sprak Launspach verschillende acteurs en actrices. "Ik hoop dat het boek bijdraagt aan verdieping van het debat. Er heerst een ongezonde cultuur in de Nederlandse toneelwereld, erger dan in omringende landen, omdat castingdirectors hier extreem machtig zijn."