Nieuwe Revu heeft niet fout gehandeld door de namen van twee castingdirectors van Kemna Casting te noemen in een artikel dat het tijdschrift publiceerde over de #metoo-praktijken binnen het castingbureau.

Nieuwe Revu onthulde in het artikel De Methode-Kemna dat naast Job Gosschalk ook twee andere castingdirectors van Kemna in verband worden gebracht met #metoo-praktijken. Kemna vond dat "een opzettelijke en onbeschaamde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer" van de betrokkenen en spande een kort geding aan, dat op 16 april diende.

Volgens de rechter deed Nieuwe Revu "een gedegen journalistiek onderzoek". Het blad publiceerde de namen met de overweging dat er een publiek belang is gediend met het aan de kaak stellen van vermeende misstanden. Volgens de rechter had het blad daar ook recht op en heeft het op de juiste manier hoor en wederhoor toegepast "waarin uitlatingen niet als beschuldigingen worden gebracht maar genuanceerd zijn weergegeven".

Misstanden

Nieuwe Revu-hoofdredacteur Jonathan Ursem is blij met de uitspraak. "Kemna beweerde in deze rechtszaak dat de publicaties in Nieuwe Revu maar één doel hadden: om mensen 'maximaal te beschadigen'. Het treurige van die bewering is dat het juist Job Gosschalk (en volgens onze bronnen dus ook andere Kemna-medewerkers) is geweest die met zijn grensoverschrijdend gedrag mensen en hun carrières kapot heeft gemaakt", reageert hij in een statement.

"Ons doel is altijd geweest om misstanden aan de kaak te stellen - missie geslaagd, kunnen we een halfjaar na dato concluderen."

In november werd bekend dat Kemna-castingdirector Job Gosschalk jarenlang acteurs onheus had bejegend. Kemna heeft inmiddels alle banden met hem doorgesneden.