D66 wil een intern onderzoek bij de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en op alle ministeries naar seksuele intimidatie. De Tweede Kamer debatteert binnenkort over de aanpak ervan.

Volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma hebben ruim 134.000 mensen in Nederland per jaar op de werkvloer te maken met ongewenste seksuele aandacht van collega’s of leidinggevenden.

De overheid is een van de grootste werkgevers. We kunnen ons niet veroorloven hier niet naar te kijken.'' Tegen RTL Nieuws zegt Sjoerdsma dat er bij hem geen concrete gevallen bekend zijn van seksuele intimidatie.

CDA-Eerste Kamerlid Ria Oomen uit Maasbracht zei onlangs tijdens een debat over seksuele intimidatie op de regionale omroep L1 dat zij als jonge politica te maken kreeg met grensoverschrijdend gedrag van een mannelijke minister.

"Ik was het jongste Tweede Kamerlid", aldus Oomen, die van 1981 tot 1989 voor het CDA in de Tweede Kamer zat. "Ooit op een avond in Nieuwspoort was er een minister en die minister greep mij in mijn borst. (...) Die minister heb ik toen van twee kanten in zijn gezicht geslagen".

Defensie

Binnen Defensie is al een onderzoek gaande naar misstanden binnen de krijgsmacht. Defensiepersoneel en oud-medewerkers kunnen sinds halverwege december terecht bij een meldpunt om ongewenst gedrag en andere misstanden binnen het leger aan te kaarten. 

De afgelopen maanden kwamen er verhalen naar buiten over mishandeling en aanranding binnen Defensie. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt misstanden op de Oranjekazerne in Schaarsbergen.