Kemna Casting heeft een gedragscode opgesteld voor de medewerkers, waarin het castingbureau stelt "te hechten aan een veilige werkomgeving, waarin geen ruimte is voor ongewenste omgangsvormen zoals machtsmisbruik of ongewenste intimiteiten". 

Kemna Casting kwam de afgelopen tijd in het nieuws wegens beschuldigingen van acteurs over seksueel wangedrag door voormalig castingdirector Job Gosschalk. Die heeft inmiddels erkend dat hij grenzen heeft overschreden. Zo werkte hij één-op-één met acteurs aan scènes bij hem thuis en vroeg ze daarbij hun kleren uit te doen.

In de zogenoemde Integriteitsregelingen Kemna Casting staat onder meer dat een auditie of screentest in beginsel plaatsvindt in een auditieruimte op het kantoor van Kemna. Daarbij moeten altijd, naast de acteur, minstens twee personen aanwezig zijn.