Er loopt een onderzoek naar een tweede medewerker van Kemna Casting. Eerder verklaarde Job Gosschalk dat hij in zijn tijd als castingdirector voor het bedrijf "grensoverschrijdend gedrag" had vertoond.

Deze medewerker is op dit moment vrijgesteld van werk en indien het onderzoek van Bureau Integriteit dat uitwijst zullen wij passende maatregelen nemen", aldus de verklaring in RTL Boulevard.

Het bedrijf heeft eerder deze week het onafhankelijke Bureau Integriteit (BING) ingeschakeld. Dit bureau staat Kemna Casting bij met een externe vertrouwenspersoon en het opstellen van een klachtenregeling, een meldingsregeling en een gedragscode.

"Gezien de vertrouwelijkheid van dit proces kunnen we over individuele gevallen geen uitspraken doen. Wel kunnen wij zeggen dat naar één van onze medewerkers nader onderzoek loopt."