Het aantal slachtoffers van seksueel geweld dat zich bij een Centrum Seksueel Geweld (CSG) heeft gemeld, is de afgelopen maanden verdubbeld als gevolg van de #metoo-discussie over seksuele intimidatie. Dat zegt directeur Ineke Sybesma van het Fonds Slachtofferhulp dat de Centra Seksueel Geweld financieel ondersteunt.

"Van gemiddeld 250 meldingen in de eerste maanden van dit jaar verdubbelden door de aandacht de meldingen naar 550 in oktober, en november laat datzelfde beeld zien." De meldingen, die recente voorvallen betreffen, komen binnen via een speciaal telefoonnummer. 

Volgens Sybesma is de toename nog "maar het topje van de ijsberg." Het onderstreept volgens haar de behoefte aan deskundige hulp na aanranding en verkrachting. 

In een zogeheten Centrum Seksueel Geweld (CSG), waarvan er zestien zijn, werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting de benodigde specialistische zorg te geven. Dat moet bij voorkeur binnen een week gebeuren omdat dit de kans op medische en psychische problemen aanzienlijk verkleint.

Financiering

Het CSG heeft pas sinds dit jaar landelijke dekking, maar wordt ook bedreigd omdat de financiering door het Rijk nog niet zeker is. Fonds Slachtofferhulp heeft de centra de afgelopen jaren met eigen geld ondersteund omdat dergelijke slachtofferhulp na seksueel geweld er nog niet was en de vraag groot was. 

"Slachtoffers van aanranding en verkrachting hebben recht op multidisciplinaire, deskundige hulp. De overheid mag deze slachtoffers niet in de steek laten", zegt Sybesma.

OM

Vorige week reageerde het Openbaar Ministerie (OM) voor het eerst openlijk op #metoo. Het OM zegt dat het aan slachtoffers zelf de keuze laat om zich te melden bij politie of een Centrum Seksueel Geweld. Net als het CSG zelf, zegt het OM wel dat mensen zich zo snel mogelijk na een voorval moeten melden, zodat eventuele bewijsstukken en zorg aan een slachtoffer in kaart gebracht kunnen worden.