Donderdag 11 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Ongehoord Nederland klachten Ombudsman

Financiële sanctie voor Ongehoord Nederland, omroep overweegt juridische stappen

Ongehoord Nederland (ON!) krijgt een financiële sanctie opgelegd wegens schending van de journalistieke code van de NPO, zo heeft de raad van bestuur van de NPO donderdag besloten. Er wordt 2,5 procent van het jaarbudget (zo'n 3,7 miljoen euro) ingehouden voor de omroep, die volgens voorzitter Arnold Karskens juridische stappen overweegt.
Door onze entertainmentredactie

Het uiteindelijke bedrag dat wordt ingehouden is 93.442,43 euro. Dit zal niet worden verrekend met het bedrag dat ON! dit jaar ontvangt, maar met het nog vast te stellen budget voor 2023. Op grond van de Mediawet kan het budget van de omroep met maximaal 15 procent worden verlaagd.

De raad van bestuur heeft bij het bepalen van het percentage van de sanctie meegewogen dat het de eerste keer is dat er een sanctie wordt opgelegd. Ook heeft de raad er rekening mee gehouden dat ON! een relatief nieuwe omroep is en de sanctie wel moet kunnen dragen.

De raad van bestuur gaat ervan uit dat ON! de nodige maatregelen zal treffen om zich voortaan te houden aan de journalistieke code van de NPO. Ook verwacht de NPO dat de omroep bereidheid toont om samen te werken binnen de publieke omroep.

Boete is volgens Karskens onterecht

Karskens laat in een verklaring weten het oneens te zijn met de raad van bestuur en de boete onterecht te vinden. "Omdat wij bepaalde, blijkbaar ongewenste, meningen hebben laten horen over bijvoorbeeld de enorme massa-immigratie en de gevolgen van de doorgeslagen klimaat- en milieumaatregelen in ons land voor boer en burger. Een boete, omdat wij gekozen volksvertegenwoordigers in onze uitzendingen uitgebreid aan het woord laten."

"Ongehoord Nederland discrimineert niet en wil iedereen een podium geven over onderwerpen als de toenemende macht van de Europese Unie en de gevolgen van de coronamaatregelen. De nieuwsbol van de andere zijde belichten is onze missie en vormt de hoofdreden dat we vanaf 1 januari 2022 van de mediaminister mochten toetreden tot het publieke bestel", aldus de voorzitter.

Gasten zonder weerwoord ongefundeerde uitspraken laten doen

De NPO liet in juni weten ON! te willen straffen met een financiële sanctie na conclusies uit een kritisch rapport dat de ombudsman van de NPO begin juni presenteerde.

In het rapport staat dat de omroep de journalistieke code van de NPO heeft geschonden in Ongehoord Nieuws. De omroep liet gasten in dat middagprogramma op tv zonder weerwoord ongefundeerde uitspraken doen. Het onderzoek werd ingesteld nadat de ombudsman klachten had ontvangen van het publiek.

"Wanneer een omroep de in de code vastgelegde journalistieke standaard schendt, raakt dit de integriteit van het gehele bestel", aldus de NPO.

De aspirant-omroep kon nog wel onder een sanctie uitkomen als ze zijn werkwijze zou aanpassen. Daarvoor moest ON! vorige week "een overtuigende zienswijze" presenteren aan de raad van bestuur.


Lees meer over:

MediaMedia en CultuurOngehoord Nederland

Aanbevolen artikelen