Vrijdag 19 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Commissariaat voor de Media: Omroepbestel moet veranderen en moderniseren

Het Nederlandse omroepbestel dreigt in de huidige vorm aansluiting te missen bij de huidige tijd. Het systeem is niet ingericht op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de verandering van de mediamarkt. Die conclusies trekt het Commissariaat van de Media (CvdM) in een dinsdag gepubliceerd rapport.
Door NU.nl/ANP

De nadruk ligt te veel op organisaties in plaats van inhoud, de verantwoordelijkheid van het bestel is te versnipperd en het is onduidelijk wie in het bestel welke taken en verantwoordelijkheden draagt, concludeert het CvdM.

"Als er geen veranderingen worden doorgevoerd, zal het bestel in de toekomst steeds meer losse omroeporganisaties kennen, met steeds minder maatschappelijke binding", staat in het rapport.

Er moet volgens het commissariaat een bestel komen met een breed, onafhankelijk, pluriform media-aanbod dat kijkers helpt een mening te vormen. In een herzien bestel moet de publieke opdracht in een meer centrale vorm worden aangestuurd en moet goed worden gekeken wat de toegevoegde waarde van bepaalde content is.

"Het huidige mediabestel komt voort uit de tijd dat de Nederlandse samenleving in ideologische zuilen verdeeld was. Dit systeem was in 1920 een logische en bij de samenleving passende inrichtingsvorm."

Mediaminister Slob vroeg om reflectie

Voormalig mediaminister Arie Slob vroeg het CvdM in 2021 om reflectie nadat hij aspirant-omroepen ZWART en Ongehoord Nederland had toegelaten tot het bestel. De concrete vraag van Slob was of de huidige criteria om nieuwe omroepen toe te laten nog wel voldoen.

De reflectie van het commissariaat is het tweede rapport in korte tijd dat oproept tot een verandering van het systeem: NPO-ombudsman Margo Smit stelde na onderzoek naar klachten over de journalistieke kwaliteit van Ongehoord Nederland vast dat de publieke omroep problemen heeft met zijn transparantie en de helderheid van communicatie naar het publiek.

'Wij vinden ook dat er iets moet veranderen'

"Dat er iets moet veranderen, vinden wij ook", zegt NPO-voorzitter Frederieke Leeflang tegen NU.nl. "Het is nu niet beheersbaar. Staatssecretaris Uslu stelt in navolging van het regeerakkoord binnenkort een onafhankelijke commissie in om te adviseren over de verantwoordingscriteria en toetredingscriteria tot het bestel. In dat kader gaan we samen met de omroepen en andere betrokken partijen praten over hoe we het publieke bestel beheersbaar en duurzaam naar de toekomst krijgen."

Leeflang zegt verder dat de NPO als onderdeel van het bestel "graag met een open mind de dialoog aan met de onafhankelijke commissie. Vanzelfsprekend werken we samen met de omroepen ook nu al aan het toekomstbestendig maken van ons bestel."

In het coalitieakkoord is al opgenomen dat het kabinet de criteria voor toelating tot de publieke omroep gaat aanpassen. Nu zijn vooral genoeg handtekeningen nodig, en moet een nieuwe omroep een stroming in de samenleving vertegenwoordigen. Al langer klinkt de roep om ook kwalitatieve criteria te hanteren.


Lees meer over:
MediaNederlandse Publieke OmroepMedia en Cultuur

Aanbevolen artikelen