De Raad voor Cultuur constateert dat grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector een "hardnekkig en urgent" probleem is dat niet makkelijk is op te lossen. Het orgaan adviseert daarom om vooral in te zetten op preventie.

Dat staat in het rapport Over de grens, op weg naar een gedeelde cultuur dat de raad dinsdag heeft aangeboden aan staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media.

Het is nodig dat op elke werkvloer in de cultuur- en mediasector "het goede gesprek" op gang komt over machtsverhoudingen en veiligheid, schrijft de raad in het rapport.

"Onderdeel van dat gesprek moet in ieder geval zijn bewustwording van het eigen gedrag en hoe signalen van anderen op te vangen. Maar ook bewustwording van eigen grenzen en hoe deze aan te geven. Op basis hiervan kan tot concrete afspraken gekomen worden over wat wel en wat niet kan in specifieke situaties. Dit moet handelingsperspectief bieden aan alle betrokkenen."

Grensoverschrijdend gedrag gaat volgens de raad niet alleen om seksuele intimidatie en misbruik. Het kan ook gaan om pestgedrag, racisme, seksisme, discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag, die zorgen voor een onveilige werkomgeving. "Slachtoffers ontwikkelen vaak fysieke en mentale klachten, zoals stress, burn-out en depressie."

Met name zzp'ers zijn kwetsbaar

De Raad voor Cultuur spreekt van een extra groot risico op grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector. Zo wordt in de sector vaak geselecteerd uit een groot aanbod van talent voor maar een beperkt aantal plekken. Met name zzp'ers zijn kwetsbaar, stelt het adviesorgaan.

"Castingdirecteuren, curatoren, docenten en artistiek leiders fungeren daarbij noodzakelijkerwijs als poortwachter, wat zorgt voor ongelijke machtsverhoudingen. Zeker als zij, bewust of onbewust, handelen vanuit vooroordelen en stereotypering ontstaat een onveilig werkklimaat."

Mores werkt goed als centraal meldpunt

De Raad voor Cultuur is positief over het meldpunt Mores dat zich in korte tijd heeft ontwikkeld tot het centrale meldpunt in de sector. Wel is structurele ondersteuning van de overheid nodig om het hoofd te bieden aan het oplopende aantal meldingen.

Maandag werd bekend dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zich heeft aangesloten bij Mores.

Sinds de onthullingen in januari over ongewenst gedrag bij The voice of Holland heeft Mores 120 meldingen ontvangen, liet het meldpunt in april weten. Slachtoffers zijn nog altijd welkom om hun verhaal te doen.