Met de beoogde benoeming van Robbert Dijkgraaf als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gunay Uslu als staatssecretaris Cultuur en Media en het eerder gepresenteerde coalitieakkoord wordt duidelijk wat de media- en cultuursector de komende tijd te wachten staat. Een overzicht.

De plannen uit het nieuwe coalitieakkoord werden al in december gepresenteerd. Het is belangrijk om te weten dat het echt om plannen gaat en het niet zeker is dat deze ook echt waargemaakt worden.

In het akkoord laat het nieuwe kabinet daarnaast weten dat de plannen niet in één kabinetsperiode gerealiseerd kunnen worden. Wel wordt gemeld waar dit nieuwe kabinet de komende jaren de nadruk op wil leggen.

Profiel Robert Dijkgraaf

  • Geboren in 1960 in Ridderkerk
  • Studeerde Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit van Utrecht en volgde een opleiding aan de Gerrit Rietveld kunstacademie
  • Directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton
  • Maakte programma's voor de VPRO en BNNVARA

Coronaschade herstellen

De coronacrisis heeft flink huisgehouden in de kunst- en cultuursector. Daarom wil het nieuwe kabinet een herstelplan voor professionals en amateurverenigingen. Wat dat precies betekent, is onduidelijk.

Wel wordt genoemd dat er jaarlijks 170 miljoen euro in de creatieve en culturele sector geïnvesteerd moet worden. Met dat geld moet vooral de arbeidsmarkt verbeterd worden en een "eerlijk salaris voor makers in de gehele creatieve sector, van media en mode tot muziek" mogelijk zijn.

Verder wil het nieuwe kabinet zich inzetten voor een spreiding van cultuur door de hele regio en extra investeringen in cultuurparticipatie. Daarmee worden bijvoorbeeld buitenschoolse culturele activiteiten voor kinderen bedoeld.

Het kabinet wil ook muziek- en cultuureducatie op school verbeteren, bijvoorbeeld door museumbezoeken mogelijk te maken. Ook wordt er onderzocht hoe bibliotheken met de blik op de toekomst aangepast kunnen worden.

Het nieuwe kabinet wil de nadruk leggen op de geschiedenis van Nederland en dit ook een plek geven in de kunst- en cultuursector. "Daarom draagt het Rijk bij aan een Nationaal Historisch Museum en een Slavernijmuseum. In de aanloop naar het herdenkingsjaar 2023 besteden we extra aandacht aan dialoog over het slavernijverleden en hedendaags racisme."

Profiel Gunay Uslu

  • Geboren in 1972 in Haarlem
  • Studeerde Rechten en Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam
  • Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Eye Filmmuseum Amsterdam
  • Maakt deel uit van de adviesraad van het Haagse museum Mauritshuis en van de Vereniging Rembrandt

Veilig klimaat voor journalisten

Het nieuwe kabinet constateert dat journalisten steeds vaker met dreigementen en agressie geconfronteerd worden en vindt dit onacceptabel. "We werken daarom aan een veilig klimaat waarin journalisten hun belangrijke werk kunnen doen. Daarbij zetten we de strijd tegen desinformatie en nepnieuws voort."

Ook wordt er geïnvesteerd in de onafhankelijkheid van lokale pers. Hiervoor wordt de financiering van het Gemeentefonds naar een landelijke financiering omgezet.

"De publieke omroep is geworteld in de samenleving, representeert verschillende maatschappelijke stromingen en verzorgt een pluriform, onafhankelijk en hoogwaardig media-aanbod. Deze onafhankelijke, pluriforme informatievoorziening staat onder druk."

Het nieuwe kabinet wil de publieke omroep daarom veranderen. Binnen een jaar zullen er nieuwe toelatings- en verantwoordingscriteria vastgesteld worden voor nieuwe omroepen die deel uit willen maken van het publieke bestel.

De reclamezendtijd op de lineaire kanalen van de publieke omroep moet stapsgewijs gehalveerd worden. Daarnaast dient de publieke omroep vaker samen te werken met andere publieke, maar ook private mediapartijen, om zo het aanbod uit te breiden. Dat is tegelijkertijd een manier om een vuist te maken tegen buitenlandse bedrijven die Nederland van kijk- en luisteraanbod voorzien.