Het gerechtshof heeft in hoger beroep beslist dat de Volkskrant boekenrecensent Arjan Peters toch niet had mogen ontslaan. De redacteur krijgt zijn baan niet terug, maar wel een vergoeding van 370.000 euro bruto, zo is dinsdag bepaald.

De boekenrecensent werd door de Volkskrant op non-actief gesteld nadat verschillende vrouwelijke auteurs hem hadden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij de schrijfsters persoonlijk hebben benaderd voordat hij hun werk zou recenseren, wat ongebruikelijk is bij onafhankelijke recensies. De krant bood haar excuses aan.

Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, laat desgevraagd aan NU.nl weten het vonnis nog te bestuderen.

Peters schreef al zo'n 28 jaar voor de krant toen de kantonrechter in 2020 besloot dat hij terecht was ontslagen. De journalist zei toen al in hoger beroep te willen. Volgens het hof is vast komen te staan dat Peters inderdaad meerdere vrouwelijke auteurs berichten heeft gestuurd en dat de berichten te familiair van toon waren en op nachtelijke tijden werden verzonden.

'Van misbruik van machtspositie is echt geen sprake'

"Het is begrijpelijk dat de auteurs daarvan last hebben gehad, vanwege hun afhankelijkheid als schrijver van het oordeel van een recensent. De redacteur had zich van deze contacten moeten onthouden en hem valt aan te rekenen dat hij zich onvoldoende bewust is geweest van de impact die zijn gedrag had op de auteurs. Van misbruik van machtspositie, laat staan stelselmatig, is volgens het hof echter geen sprake", oordeelt het hof.

Dat de auteur zou hebben gelogen toen hij in 2020 werd geconfronteerd met de berichten, valt hem echter niet te verwijten. Peters is geen inzage gegeven in het verslag van het interne onderzoek en de vragen werden niet concreet genoeg geformuleerd.

Positie redacteur ernstig aangetast

Volgens het hof is er onterecht geen extern, onafhankelijk onderzoek uitgevoerd en kan het "wegvallen van vertrouwen", zoals het destijds werd geformuleerd, de ontbinding van het contract niet rechtvaardigen.

De 370.000 euro bruto vergoeding is gebaseerd op de verwachte inkomensderving en de mate van verwijtbaarheid van de Volkskrant en de redacteur. Volgens het hof is de positie van de redacteur ernstig aangetast.