Bild Zeitung moet het stellen zonder hoofdredacteur Julian Reichelt. Uitgever Axel Springer van de grootste krant van Duitsland heeft de 41-jarige Reichelt ontslagen omdat hij "zijn werk en privéleven niet duidelijk kan scheiden".

De uitgever zou de afgelopen dagen informatie hebben ingewonnen over het functioneren van Reichelt, waardoor diens verdere werkzaamheden bij de krant onmogelijk zijn geworden.

De uitgever noemt geen bronnen, maar het lijkt erop dat een recent onderzoek van The New York Times een van de redenen van het besluit van de uitgever is geweest. Volgens anonieme bronnen zou Reichelt vaak vrouwelijke stagiaires hebben uitgenodigd voor romantische activiteiten. Niet lang daarna zouden enkele van hen een hogere functie binnen het bedrijf hebben gekregen. Het duurde volgens de bronnen echter niet lang voordat deze vrouwen werden ontslagen.

In maart bracht Der Spiegel aan het licht dat Reichelt centraal stond in een onderzoek naar zijn gedrag op de werkvloer. Het ging om een intern onderzoek dat de uitgever van de krant zelf had ingesteld.

De uitgever vond het zogeheten complianceonderzoek nodig, omdat zes vrouwelijke medewerkers in de afgelopen jaren dezelfde soort klachten hadden ingediend. Beschuldigingen van seksuele intimidatie of aanranding werden niet geuit en dus ook niet onderzocht. Wel moest onder meer worden vastgesteld of Reichelt zich schuldig had gemaakt aan machtsmisbruik, intimidatie en pesterijen.

Reichelt heeft gedrag niet voldoende aangepast

De onderzoekers ontdekten dat Reichelt een relatie met een medewerker had, maar konden beschuldigingen van grootschalig machtsmisbruik en vrouwonvriendelijk gedrag niet voldoende bewijzen.

Na afronding van het onderzoek vond de raad van bestuur dan ook dat Reichelt weer aan het werk kon. Hij moest het leiderschap echter wel delen en er werden externe medewerkers ingehuurd om de werkcultuur op de redactievloer te veranderen.

Volgens de uitgever zou Reichelt zijn gedrag na het onderzoek echter niet voldoende hebben veranderd. Reichelt zou gebeurtenissen in de privésfeer en binnen de werkomgeving niet goed genoeg van elkaar kunnen onderscheiden. Concrete voorbeelden gaf de uitgever niet.

De Bild Zeitung werd in het tweede kwartaal van dit jaar 1,24 miljoen keer verkocht.