Het moet haalbaar zijn om vijftien Afghanen, die in het verleden hebben samengewerkt met Nederlandse media, samen met hun gezinnen te helpen het land uit te komen en daarmee tegen de Taliban te beschermen. Dat zegt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), tegen NU.nl.

"We hebben goede hoop dat dit gaat lukken", zegt Bruning. "Er wordt vanuit de ministeries constructief meegedacht, maar ze kunnen geen harde garanties geven. Het is heel onzeker of ze daadwerkelijk in staat zijn het vliegveld te bereiken en of er een vlucht klaar staat."

Taliban-strijders hebben recentelijk de macht in Afghanistan overgenomen. Een groot deel van de bevolking dat zich de afgelopen jaar tegen de Taliban heeft verzet, vreest voor vergelding. Onder hen bevinden zich niet alleen de desbetreffende mediawerkers, maar ook andere journalisten die decennialang met steun van het westen kritisch over de Taliban konden schrijven. Zij zijn al die jaren ook extreem zichtbaar geweest als journalist.

"Nederland moet zijn verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten om ook die tweede groep in veiligheid te brengen", zegt Bruning.

'Er gaat geen fysieke lijst rond'

Een samenwerking tussen de NVJ, Free Press Unlimited en het Nederlands Genootschap van hoofdredacteuren heeft een lijst van tot nu toe vijftien Afghaanse personen samengesteld die in het verleden als journalist voor Nederlandse media, of als zogeheten fixers voor Nederlandse journalisten, hebben gewerkt aan Nederlandse berichtgeving.

Bruning erkent dat de gegevens van deze mensen niet in verkeerde handen mogen vallen. "Er gaat ook geen fysieke lijst rond. De gegevens van deze personen worden aan Free Press Unlimited doorgestuurd en zij behandelen die met grote zorg. De namen worden vervolgens rechtstreeks gedeeld met de verschillende ministeries."

Hoeveel tijd er nog is om de beoogde personen in veiligheid te brengen, weet Bruning niet. "Dat is koffiedik kijken."

Aannemelijk dat kamer dinsdag over mediawerkers spreekt

Afgelopen weekend werd een brief naar de ministeries van Defensie, Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken verstuurd, met daarin een urgent verzoek om een uitzondering van de visumeisen voor Afghaanse mediaprofessionals die voor Nederlandse media hebben gewerkt af te geven. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada voeren reeds soortgelijke acties door.

Op dinsdag vindt er een debat over de situatie in Afghanistan plaats, waarbij de demissionaire ministers Ank Bijleveld van Defensie, minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken en demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid aanwezig zijn. Volgens Bruning is het aannemelijk dat dan ook het lot van de Afghaanse mediawerkers wordt besproken.

Tolken leven niet zeker in Kaboel: 'Liever dood dan in handen Taliban'
181
Tolken leven niet zeker in Kaboel: 'Liever dood dan in handen Taliban'