Free Press Unlimited, de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren hebben aan de bel getrokken bij de demissionaire ministers Ferd Grapperhaus, Arie Slob en Sigrid Kaag en demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. In een brief vragen zij de bewindslieden om urgent assistentie te bieden aan Afghaanse journalisten die samenwerkten met Nederlandse media.

Free Press Unlimited, de NVJ en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren willen dat er een uitzondering wordt gemaakt op de visumeisen voor Afghaanse mediaprofessionals die voor Nederlandse media hebben gewerkt.

Nu Afghanistan uiteenvalt en er een machtsovername van de Taliban dreigt, lopen hun levens volgens de organisaties gevaar. Daar hebben zij ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), Slob (Onderwijs en Media) en Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) op gewezen.

In navolging van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, en Canada verzoeken Free Press Unlimited, de NVJ en het genootschap om ervoor te zorgen dat geïdentificeerde Afghaanse mediawerkers en hun gezinnen Afghanistan zo snel mogelijk kunnen verlaten.

De relocatie wordt volgens hen bemoeilijkt doordat de Taliban actief infrastructuur ondermijnen om de vlucht te bemoeilijken. "Het is dus redelijk te veronderstellen dat er een bijltjesdag gaat komen voor kritische en de Taliban onwelgevallige stemmen."

Het gaat hier volgens de organisaties om "journalisten, stringers en tolken die bericht deden en samenwerkten met internationale media".

"Vooral andersgelovigen (zoals de sjiitische Hazaren) en vrouwelijke journalisten lopen gevaar. Wij hebben inmiddels diverse persoonlijke en schrijnende verhalen via Nederlandse journalisten gehoord over hoe mensen met de dood bedreigd worden."

Tien mediawerkers lopen acuut gevaar

In totaal lopen zo'n tien Afghaanse mediawerkers acuut gevaar, melden de drie organisaties. Daar kunnen de komende dagen namen bijkomen van mediawerkers van wie de verblijfplaats onduidelijk is.

Volgens internationale nieuwsdienst Reuters zijn dit jaar dertig mediawerkers vermoord, ontvoerd of gewond geraakt in Afghanistan.

"Afgelopen week is er een journalist ontvoerd en zijn twee journalisten in een auto beschoten door de Taliban. Momenteel zijn er vierduizend actieve journalisten en mediapersoneel in Afghanistan, onder wie zeshonderd vrouwen. Zeker de helft van hen loopt acuut gevaar en driehonderd van hen zijn door bemiddeling van persvrijheid organisaties inmiddels ondergebracht in lokale safehouses."