Het nieuwsgebruik en het vertrouwen in nieuws in Nederland is in het afgelopen coronajaar toegenomen. Nederlanders gebruiken dagelijks vaker nieuws en gebruiken vooral meer nieuws online en op televisie, meldt het Commissariaat voor de Media (CvdM) woensdag.

Samen met het Reuters Institute for the Study of Journalism vroeg het commissariaat begin dit jaar ruim tweeduizend mensen naar hun nieuwsgebruik voor het Digital News Report Nederland 2021.

In het rapport dat woensdag is verschenen, staat dat de frequentie van het nieuwsgebruik de laatste vier jaar nauwelijks is veranderd. "Sinds 2017 raadpleegt 96 procent van de Nederlanders ten minste één keer per week het nieuws. In 2021 is dit aandeel 97 procent. We zien wel een duidelijke stijging van personen die heel vaak nieuws raadplegen op een dag (zes keer of vaker op een dag) - van 16 procent in 2020 naar 22 procent in 2021."

Twee derde van de jongeren tot 24 jaar noemt online nieuws en sociale media als voornaamste bron van nieuws. Onder 55-plussers is dat maar ruim 20 procent. Als het om gebruik van televisienieuws en print als voornaamste nieuwsmedia gaat, zijn de verhoudingen juist andersom.

Aantal Nederlanders dat sociale media wantrouwt verder gestegen

Het aandeel burgers dat aangeeft het merendeel van het nieuws in het algemeen en ook het merendeel van het nieuws dat ze zelf gebruiken te vertrouwen, is in Nederland al jaren een van de hoogste van de ruim veertig onderzochte landen en is in het afgelopen jaar verder toegenomen.

Alleen onder jongeren tot 24 jaar is het vertrouwen in het merendeel van het nieuws dat ze zelf gebruiken niet gestegen. Ook is het aandeel van Nederlanders dat sociale media wantrouwt verder gestegen.

Daarnaast maken steeds meer Nederlanders zich zorgen over wat ze als waarheid kunnen aannemen op internet. Daar is volgens het CvdM een duidelijk effect te zien met de pandemie. Bijna de helft van de respondenten (40 procent) zegt dat het in de afgelopen week foutieve of misleidende informatie over het coronavirus is tegengekomen.

Facebook vaakst genoemd als bron van foutieve informatie

Journalisten en nieuwsorganisaties genieten ook nog altijd het meeste vertrouwen als het gaat om bronnen. Slechts 7 procent noemt die groep een zorgwekkende bron, terwijl activisten en actiegroepen (37 procent) het minst worden vertrouwd. Facebook wordt het vaakst genoemd als bron van foutieve of misleidende informatie.

Het vertrouwen in Nederlandse nieuwsmerken blijft door de jaren heen stabiel. Het NOS Journaal is nog steeds het nieuwsmerk met het grootste bereik en grootste vertrouwen. Maar ook de meeste andere nieuwsmerken worden sterk vertrouwd, aldus het commissariaat.