Volgens de rechtbank in Rotterdam heeft Ans Boersma in 2014 opzettelijk documenten vals ingevuld om zo een visum voor haar toenmalige Syrische vriend Aziz. A. te regelen. De 32-jarige journalist krijgt echter geen straf opgelegd.

De rechtbank vindt dat Boersma al genoeg schade heeft geleden door de strafzaak. Bovendien is ze niet eerder voor strafbare feiten veroordeeld en heeft ze haar correspondentschap voor Het Financieele Dagblad in Turkije verloren.

Boersma heeft volgens het Openbaar Ministerie niet alleen documenten vals ingevuld, maar ook valse documenten gebruikt voor de aanvraag van het visum. Hiervoor vond de rechtbank echter geen bewijzen en daarom wordt ze van die beschuldiging vrijgesproken.

A. zit sinds 2018 in Nederland vast. Volgens justitie was hij een hooggeplaatste persoon binnen de rebellengroep Jabhat Al Nusra en is hij te linken aan diverse moorden. Het OM sprak eerder uit dat het aannam dat Boersma vrij snel nadat de twee elkaar leerden kennen in Turkije, waar zij als correspondent voor Het Financieele Dagblad werkte, kennis kreeg van de zaken waar A. nu voor wordt vervolgd. Desondanks zou ze hem aan een toeristenvisum voor Nederland hebben willen helpen.

Dat visum werd echter niet verstrekt. Boersma vulde vervolgens een bezwaarschrift in en schetste in de bijbehorende vragenlijst een rooskleuriger beeld van A., oordeelt de rechtbank. Zo zei ze dat haar ex een Turkse zakenman met een netto maandinkomen van meer dan 2.000 euro was.

Volgens de rechtbank wist zij dat het visum niet zou worden verstrekt als ze het formulier eerlijk had ingevuld.