Uitgever DPG Media wordt voor de rechter gedaagd door twee freelance journalisten. Zij vinden dat ze niet naar behoren betaald worden. Het tweetal wordt gesteund door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA).

Fotojournalist Hans Teunissen, werkzaam voor de DPG-regiotitels BN DeStem en PZC, zegt minder dan 17 euro bruto per uur te verdienen. Journalist Peter Nicolai, werkzaam voor DPG-titel De Gelderlander, krijgt 17 euro bruto per uur.

Teunissen en Nicolai vragen de rechter om uit te gaan van een uurtarief van 60 euro bruto. Dat bedrag is volgens hen mede gebaseerd op een eerdere uitspraak van een rechter in een vergelijkbare zaak van freelance journalisten tegen DPG Media.

Freelancers Britt van Uem en Ruud Rogier spanden in 2018 een rechtszaak aan tegen DPG Media uit onvrede met hun tarieven. De rechter gaf Van Uem en Rogier gelijk en verhoogde de tarieven met 50 procent, mede omdat er sprake zou zijn van een ongelijkwaardige onderhandelingspositie van individuele freelancers tegenover grote mediaconcerns zoals DPG Media.

Het grote verschil tussen deze nieuwe zaak en de zaak uit 2018 is dat Van Uem en Rogier destijds slechts een aantal artikelen en foto's die zij hadden gemaakt, aan de rechter hebben voorgelegd. Teunissen en Nicolai willen echter een vergoeding voor al hun werk dat sinds de invoering van de Wet auteurscontractenrecht in 2015 is gemaakt. Deze wet moet ervoor zorgen dat de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van de opdrachtgevers van hun werk sterker wordt. Het zou om bedragen van tienduizenden euro's gaan.

'Weinig respectvolle omgang met freelancers'

Volgens de NVJ is het jammer dat het tot een rechtszaak moet komen, maar volgens de vakbond heeft DPG Media de afgelopen jaren in zeer beperkte mate gehoor gegeven aan klachten over tarieven.

"DPG Media heeft een aandeel van bijna 50 procent op de Nederlandse dagbladmarkt en heeft afgelopen jaren winsten gerealiseerd van honderden miljoenen euro's. Alle werkenden bij DPG moeten een vergoeding ontvangen, die past bij de waarde en professionaliteit van hun werk", zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning.

"DPG Media doet dit - afgedwongen via de cao - wel voor journalisten in loondienst, maar diezelfde verantwoordelijkheid voelen zij niet voor freelancers. Dat DPG Media niet in gesprek wil met de freelancer over een billijk tarief en ook weigeren om de kwestie voor te leggen aan de door de speciaal hiervoor door de wetgever in het leven geroepen Geschillencommissie Auteursrecht toont dat zij weinig respectvol met freelancers omgaan."

'Verschillen bleken onoverbrugbaar'

DPG Media is de grootste uitgever van (regio)dagbladen en tijdschriften en radio in Nederland. Het mediabedrijf is ook de uitgever van NU.nl.

In een reactie aan NU.nl stelt het concern het te betreuren dat de freelancers naar de rechter stappen. De uitgever noemt het een eenzijdig besluit.

"Nicolai en Teunissen hebben beiden dertig jaar naar tevredenheid gewerkt voor edities van onze regionale dagbladen. Zij hebben al die jaren de tarieven en voorwaarden geaccepteerd, geen factuur betwist en nooit laten weten dat zij niet tevreden zouden zijn over de opdrachten die zij ontvingen. Medio 2020 dienden zij op verzoek van de NVJ claims in die vijf jaar teruggingen en bij elkaar geen tienduizenden, maar honderdduizenden euro's beliepen. Wij zijn met beide freelancers in gesprek gegaan, maar de verschillen bleken onoverbrugbaar."

'NVJ heeft gesprekken plots eenzijdig afgebroken'

DPG Media zegt verder ervan overtuigd te zijn dat Teunissen en Nicolai billijke tarieven hebben ontvangen voor hun bijdragen. "Teunissen leverde artikelen voor de editie De Liemers van De Gelderlander, met een oplage van achtduizend exemplaren. Nicolai fotografeerde voor edities in Zeeuws-Vlaanderen met een oplage van twaalfduizend exemplaren. Beiden eisen nu achteraf, en met terugwerkende kracht, vergoedingen die zelfs hoger liggen dan de bedragen die worden betaald door landelijke dagbladen met oplages van vele honderdduizenden."

Daarnaast stelt DPG Media dat de tarieven in de tussentijd al verhoogd zijn. "Recent is door DPG Media onder meer een minimumtarief voor freelancers ingevoerd, dat 50 procent boven de geldende cao-lonen ligt. Ondanks een reeks van andere, verstrekkende voorstellen die wij hebben om de tarieven en voorwaarden voor freelancers verder te verbeteren, heeft de NVJ de gesprekken plots eenzijdig afgebroken en besloten deze dagvaardingen uit te brengen."