De raad van commissarissen van de regionale omroep L1 in Maastricht heeft de Ondernemingskamer in Amsterdam gevraagd de gang van zaken binnen de regionale omroep in Maastricht te onderzoeken. De omroep heeft al maanden te maken met een slepend conflict tussen de redactie en directeur Peter Elbers.

De raad vraagt de Ondernemingskamer voorzieningen te treffen die de organisatie in rustiger vaarwater brengen, zeggen bronnen rond de omroep. De raad vraagt de Kamer daarnaast een of meer onafhankelijke functionarissen te benoemen die werken aan een oplossing van het conflict.

De raad van commissarissen zegt dat verschillende mensen hun afschuw hebben uitgesproken over de persoonlijke manier waarop de bestuurder wordt aangevallen, waarbij de beeldvorming rond hem "basale fatsoensnormen te buiten" gaat. Tegelijkertijd zegt de raad de geluiden vanuit het personeel zeer serieus te nemen. Volgens de raad is er veel meer aan de hand binnen de organisatie van L1. De problemen zouden een jarenlange ontstaansgeschiedenis hebben en al veel langer spelen dan het huidige conflict rond de directeur.

Inmiddels is de situatie zo dat elk gesprek tot verdere escalatie lijkt te leiden, aldus de raad. De problemen binnen L1 zijn complex en op dit moment niet op te lossen, vindt de raad, die zich om die reden tot de Ondernemingskamer wendt.

Elbers wilde verborgen camera's ophangen

Dat de gemoederen verhit zijn bleek uit het feit dat directeur Elbers verborgen camera's wilde laten ophangen op de redactie en bij "zwaarwegende redenen" vertrouwelijke mails van journalisten, leden van de ondernemingsraad en de bedrijfsarts wilde inzien. Dat plan trok hij in na een storm van verontwaardiging en twee werkonderbrekingen door de redactie vorige week.

Elbers trad in september 2020 aan als directeur en lag vrijwel direct overhoop met het personeel en de ondernemingsraad. Die vinden zijn stijl van leidinggeven autoritair en hij zou slecht communiceren. Meerdere medewerkers meldden zich ziek en zitten thuis.