BNNVARA erkent de Raad voor Journalistiek niet meer. Dit is het gevolg van het verschil van inzicht tussen de omroep en de raad met betrekking tot een uitzending van Zembla over het storten van granuliet in een natuurplas door het bedrijf Bontrup.

"Zembla is zelf de luis in de pels en we vinden het dan ook belangrijk dat onze journalistieke programma's op een laagdrempelige manier ter verantwoording kunnen worden geroepen. Maar procedures bij de Raad voor Journalistiek worden te vaak gebruikt om met advocatenteams juridische geschillen uit te vechten, waarbij grote belangen en hoge schadeclaims op het spel staan", stelt directeur content van BNNVARA in een persbericht van de omroep.

"BNNVARA vindt dat de raad niet is bedoeld voor dergelijke zaken en daar ook niet voor is uitgerust. Deze zorgelijke constatering is niet alleen voor het programma Zembla schadelijk. Daarom hebben we, na overleg met de journalistieke redacties, besloten de raad voorlopig niet meer te erkennen, ook niet voor onze andere journalistieke programma's."

Waar gaat het geschil over?

  • Zembla meldde dat de top van Rijkswaterstaat eind 2019 het Amsterdamse bouwbedrijf Bontrup heeft toegestaan duizenden tonnen afvalstoffen in een natuurplas in Gelderland te dumpen.
  • Volgens de raad werd Bontrup in de uitzending van strafbare feiten beschuldigd en werd dit onvoldoende genuanceerd. Ook kreeg Bontrup volgens de raad niet genoeg ruimte om te reageren.
  • De Zembla-redactie zegt voldoende wederhoor gepleegd te hebben.

De Raad voor de Journalistiek noemt de Zembla-aflevering De afvaldump door Rijkswaterstaat (deel 1) in zijn oordeel "eenzijdig", "deels onzorgvuldig", "onevenwichtig" en "tendentieus". BNNVARA is het daar niet mee eens en vindt dat de raad onvoldoende is uitgerust om te oordelen over onderzoeksjournalistiek.

De omroep laat weten graag in gesprek te willen gaan, omdat BNNVARA vindt dat de raad verbeterd moet worden. Daarnaast zegt de omroep in de toekomst graag weer op het oordeel van de raad te willen vertrouwen.

Aan vonnissen van de raad zijn geen juridische consequenties verbonden. De Raad voor de Journalistiek laat desgevraagd aan NU.nl weten op korte termijn met een schriftelijke reactie te komen.

Raad tikte Zembla al eerder op de vingers

In januari concludeerde de Raad voor de Journalistiek ook al eens dat Zembla onzorgvuldig had gehandeld. Toen ging het om Bankieren voor Moskou, een uitzending uit 2018 over vermeende betrokkenheid van Nederlandse banken en ondernemingen bij internationale witwaspraktijken.

Het onderzoeksprogramma had volgens de raad de privacy van een mogelijke betrokkene geschaad.