Minister Arie Slob (Media) heeft woensdag een nieuw plan met betrekking tot de reclamezendtijd op de NPO gepresenteerd. Eerder wilde de minister dat de NPO vanaf 2022 voor 20.00 uur geen reclame meer zou uitzenden maar nu is gekozen voor een plan waarin de reclamezendtijd in vijf jaar wordt afgebouwd naar de helft van wat het nu is.

De gewijzigde koers komt voort uit overleg van Slob met de raad van bestuur van de NPO en het College van Omroepen. De coronacrisis wordt als een van de redenen aangedragen. "Dit omdat de wereld er inmiddels anders uitziet; er heerst een pandemie en de reclame-inkomsten staan onder druk", valt in de verklaring te lezen.

Het stapsgewijze plan om afstand te doen van de helft van de reclametijd op NPO1, NPO2 en NPO3 gaat in 2022 van start. Vanaf 1 januari 2021 zal er al geen reclame meer te zien zijn rond kinderprogramma's en op de online kanalen van de publieke omroep.

De minister droeg vorig jaar ook het idee aan om NPO3 in de toekomst te transformeren naar NPO Regio. Ook dit plan is gewijzigd. Op verzoek van de NPO en in samenspraak met de omroepen is ervoor gekozen om op NPO2 een begin te maken met de regionale uitzendingen. Vanaf begin volgend jaar is er elke werkdag een blok van twee uur met regionale programmering te zien.

Slob: 'We zijn er goed uitgekomen'

Slob zegt tevreden te zijn met de uitkomst. "Vorig jaar heb ik gezegd dat ik opensta voor alternatieven, zolang de uitgangspunten van mijn plannen overeind blijven: een sterke publieke omroep met minder reclame en meer regio. Daar zijn we goed uitgekomen", aldus de minister.

Ook NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman is te spreken over de uitkomst. "Wij zijn blij dat maanden van constructief overleg tot dit resultaat heeft geleid. De nieuwe afspraken betekenen ruimte voor de regio op NPO2, waardoor NPO3 de kraamkamer kan blijven voor talent. Bovenal ontstaat er nu meer financiële rust", stelt ze.

"Het is altijd al de taak geweest van omroepen om met zoveel mogelijk verschillende geluiden elke Nederlander te voorzien van zowel betrokken verhalen als onafhankelijk nieuws. De invulling van de visiebrief waar omroepen, de NPO en het ministerie hard aan hebben gewerkt, helpt daarbij. Juist tijdens deze coronacrisis laten omroepen zien dat met de nieuwsvoorziening en de verhalen van Nederlanders ze een sterke verbindende rol spelen in de samenleving", stelt Arjan Lock, voorzitter van de commissie van omroepen.

De afspraken zijn onderdeel van een wetsvoorstel dat nog deze zomer door Slob naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.