Verschillende belangenverenigingen reageren woensdag op de gevolgen voor hun branche, nadat dinsdagavond bekend werd dat evenementen tot 1 september niet doorgaan vanwege het coronavirus.

ACT (belangenvereniging voor acteurs)

"Dit nieuws is behoorlijk slecht voor de sector, zeg maar gerust rampzalig. Los van de getroffen regelingen, waar sommigen gebruik van kunnen maken, komt er niks meer binnen", vertelt Reinout Bussemaker, bestuurslid van de belangenvereniging voor acteurs, in gesprek met NU.nl.

De meeste acteurs werken in theaters en op festivals en zijn hiervan erg afhankelijk. "Bij festivals hebben we het over volgend jaar en theaters kunnen niet functioneren binnen de anderhalvemetersamenleving", vervolgt Bussemaker. "Wij zijn over oplossingen aan het nadenken binnen de theaterwereld, maar komen tot de conclusie dat dit enkel kan werken in de grote zaal in Carré."

"De overheid heeft regelingen getroffen, maar in de cultuursector vallen helaas zo'n 35.000 mensen niet in deze regeling. Wij zijn dan ook aan het knokken voor deze specifieke groep", vertelt het bestuurslid.

“Iedereen is zijn baan kwijt”

"Voor deze groep moet meer aandacht en steun komen vanuit de overheid. In de cultuursector is bijna iedereen freelancer, dus iedereen is zijn baan kwijt. Velen worden zo gedwongen om op een andere manier, in een andere sector, aan geld te komen."

"We kunnen er over een tijdje zomaar achter komen dat de helft van de culturele sector eieren voor haar geld heeft moeten kiezen." Bussemaker heeft geen kant-en-klare oplossing liggen, maar denkt dat online voorstellingen geen optie zijn voor de lange termijn.

"Het is daarbij voor ons pijnlijk om te zien dat in de landen om ons heen de culturele sector beter wordt ondersteund. Het is goed dat in Nederland grote instanties en musea in stand worden gehouden, maar dit is het topje van de ijsberg. De groten en goeden uit deze wereld overleven het wel, het zit hem in de kleine dingen, de haarvaten van de samenleving."

Vvem (Vereniging van Evenementen Makers)

Het annuleren van alle evenementen tot 1 september heeft ook voor de Vvem grote consequenties, vertelt Willem Westerman, woordvoerder van de vereniging. "Van de jaarlijkse 7 miljard omzet gaan we 4 miljard verliezen. Ook gaan er ongeveer 48.000 banen verloren."

De vereniging ziet graag verlenging van de huidige NOW-regeling. Die Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid trof de overheid eerder om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen.

"En dan vooral toegespitst op branches met een groot omzetverlies. De regeling dekt nu enkel personeelskosten, maar helaas komt er veel meer bij kijken. Ook moet het besef komen dat na 1 september niet alles zomaar klaar is en kan starten, er moet worden gekeken naar hulp voor langer dan zes maanden. Waar de rest van de economie langzaam op gang komt staat de onze helaas op nul."

Er ontstaan door de coronacrisis wel nieuwe initiatieven binnen de sector. "Wij hebben toeleveranciers, materialen en mensen klaarstaan waar veel potentie inzit. Deze mensen worden ingezet voor werk op andere plekken in de samenleving, denk hierbij aan de bouw van ic's voor ziekenhuizen."

VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals)

"Terwijl er eerst nog een grote onduidelijkheid boven de markt hing, is er nu wel duidelijkheid voor festivals", laat Berend Schans, woordvoerder van de VNPF, weten. "Het geld stopt met weglekken."

Toch is het voor de sector desastreus. "Vele organisaties gaan sneuvelen als er geen extra maatregelen worden genomen. In de poppodia- en festivalbranche is het lastig inschatten hoeveel banen er verloren gaan, maar de schatting loopt bij ons nu op tot in de duizenden."

“Anderhalvemetersamenleving niet toe te passen in popzalen”

De vereniging ziet dan ook graag extra maatregelen vanuit de overheid. "De NOW zou verlengd moeten worden zo lang de lockdown duurt en er zou een aanvullend noodpakket moeten komen", aldus Schans.

Festivals zouden daarbij meegenomen moeten worden in de seizoensgebonden maatregelen, maar er moet ook worden gedacht aan de poppodia. "Die overleven het niet als er geen extra ondersteuning komt, dan hebben we straks geen clubcircuit meer."

De anderhalvemetersamenleving is volgens Schans niet in zalen als bijvoorbeeld 013 in Tilburg of de Melkweg in Amsterdam toe te passen. "Er worden nu her en der online programma's bedacht en virtuele festivals, maar helaas bieden deze geen soelaas voor het redden van de organisaties in deze branche."