Het Commissariaat voor de Media heeft jarenlang verzuimd meerdere offertes op te vragen voor aanbestedingen van boven de 50.000 euro. Hiermee overtreedt de toezichthouder de aanbestedingsregels, schrijft NRC.

Het Commissariaat voor de Media controleert of publieke omroepen hun geld volgens de regels besteden, bijvoorbeeld bij de betaling van externe producenten.

De toezichthouder wordt door overheid, burgers en bedrijven gefinancierd en moet als overheidsorganisatie voor aanbestedingen die meer dan 50.000 bedragen minstens drie offertes aanvragen.

Op deze manier kan verhinderd worden dat de organisatie zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling. De laatste vijf jaar zijn desondanks tientallen aanbestedingen van boven de 50.000 euro afgerond zonder meerdere offertes aan te vragen.

'Niet deugdelijk gemotiveerd'

Het Commissariaat kan in sommige gevallen van de eerder genoemde regel afwijken, maar alleen als voldoende wordt uitgelegd hoe die afwijkingen zijn ontstaan. In een reactie aan NRC laat het Commissariaat echter weten dat de onregelmatigheid van het gevoerde beleid "niet deugdelijk is gemotiveerd, althans dat daarvan geen schriftelijke motivering kan worden achterhaald".

De krant heeft het Commissariaat enkele maanden geleden vragen gesteld en daarmee aangezet tot een intern onderzoek. Een van de eerste uitkomsten daarvan is dat de toezichthouder beterschap heeft beloofd, door toekomstige procedures die toch van de regel afwijken zorgvuldig te onderbouwen en documenteren.

NRC verzocht het Commissariaat daarnaast op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) informatie over de aanbestedingen openbaar te maken. Een overzicht van crediteuren, kosten en uitgaven werd daaropvolgend op de website van de toezichthouder openbaar gemaakt.