De nieuwe omroep Ongehoord Nederland heeft een week na de lancering 43.580 leden, laat initiatiefnemer Arnold Karskens aan NU.nl weten.

Ongehoord Nederland heeft nog geen zendtijd in het publieke bestel. Voor een voorlopige erkenning zijn 50.000 betalende leden nodig. Definitieve erkenning en zendtijd volgen bij 150.000 betalende leden.

De snelle groei van het aantal betalende leden komt voor de initiatiefnemers van de omroep als een verrassing. "We hadden dit echt niet verwacht", aldus Karskens.

"Je zag dat ze er voor het Oekraïnereferendum en bij omroep PowNed enorm aan moesten trekken om het gewenste aantal handtekeningen binnen te halen. Wij dachten dat de peildatum van 31 december al krap zou zijn om 50.000 leden te werven, maar we zitten na een week al dichtbij. En dat terwijl we maar 50 euro marketingbudget hadden vrijgemaakt, voor een stapeltje flyers."

'Twijfels over website'

Broadcast Magazine meldt dat de aanmeldpagina op de website van Ongehoord Nederland "zo lek als een mandje" is. Dit zou betekenen dat mensen zich meerdere keren kunnen aanmelden als lid, zonder kloppende gegevens in te vullen of te betalen. NU.nl nam de proef op de som, en dit bleek inderdaad te kunnen. Gevraagd om een reactie zegt Karskens dat leden pas worden meegeteld als er een betaling is gedaan. De telling die te zien is op de website zou daarom wel kloppen.

Het Commissariaat van de Media laat weten de ledenaantallen van omroepen te controleren aan de hand van de Basisregistratie Personen (voorheen Gemeentelijke Basisadministratie). Iedere inwoner van Nederland kan zich dus maar één keer inschrijven per omroep; verzonnen namen tellen niet mee.

Bezig met verschillende programmaformats

Volgens Karskens is Ongehoord Nederland bezig met het ontwikkelen van een aantal programmaformats. Journalistiek "zonder tussenkomst van persvoorlichters" en het aan het woord laten van "echte experts" zullen hierbij centraal komen te staan.

De initiatiefnemers van Ongehoord Nederland richten zich op televisie- en radioprogramma's over onder meer de zorgen rond migratie en "de zin en onzin" van klimaatverandering. Ook de discussie over Zwarte Piet en een kritisch geluid over de Europese Unie zullen volgens de omroep aan bod komen.

Volgens Karskens heeft PVV-leider Geert Wilders al toegezegd om als eerste gast te verschijnen in een nog naamloos praatprogramma van de omroep, mocht deze zendtijd krijgen.