Met Ongehoord Nederland krijgt Nederland er mogelijk een nieuwe omroep bij. Iedereen in Nederland kan onder bepaalde eisen een eigen omroep beginnen. Maar welke eisen zijn dat en hoe kan een nieuwe omroep daaraan voldoen?

Afgelopen maandag maakten journalist Arnold Karskens, voormalig VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes, acteur en schrijver Haye van der Heyden en journalist Joost Niemöller bekend dat zij de omroep Ongehoord Nederland in het leven willen roepen.

De initiatiefnemers zijn van mening dat veel mensen in Nederland zich ongehoord voelen door de publieke omroep als het gaat om de benadering van onderwerpen als migratie, klimaatverandering, de discussie over Zwarte Piet en de Europese Unie en willen hen met nieuwe programma's een stem geven.

Volgens Karskens en Berckmoes zouden zich binnen een dag al 18.000 mensen hebben aangemeld om lid te worden van de omroep. Wat moet er nu gebeuren wil Ongehoord Nederland deel uitmaken van het toekomstige televisieaanbod?

Allereerst moet de status van aspirant-omroep bereikt worden. Daarvoor moet er aan de eis van minimaal 50.000 leden worden voldaan. Een lid moet zestien jaar of ouder zijn en in Nederland wonen. Bovendien dient er jaarlijks minimaal een bedrag van 5,72 euro voor lidmaatschap betaald te worden.

Karskens heeft de ambitie om het vereiste ledenaantal aan het einde van dit jaar te bereiken. Dat is echter nog niet genoeg. Naast het minimale aantal leden, moet een omroep namelijk ook van toegevoegde waarde zijn voor het huidige omroepbestel. Met andere woorden: Ongehoord Nederland moet programma's maken die op dit moment niet door andere omroepen worden gemaakt of uitgezonden en een doelgroep bereiken waar andere omroepen zich niet of in onvoldoende mate op richten.

Als de initiatiefnemers aan deze, en enkele andere voorwaarden, voldoen wordt Ongehoord Nederland een aspirant-omroep en mogen ze uitzenden binnen de publieke omroep.

Toekomstige hordes voor Ongehoord Nederland

De publieke omroep wordt op dit moment door acht landelijke omroepen gevormd: EO, VPRO, Omroep Max, NTR, NOS en samenwerkende omroepen KRO-NCRV, BNNVARA en AVROTROS. Als Ongehoord Nederland hier ook bij wil, moet er na afloop van de erkenningsperiode van aspirant-omroep aan nieuwe eisen worden voldaan.

De belangrijkste voorwaarden die de Mediawet aan een nieuwe omroepvereniging stelt zijn:

  • Vertegenwoordigt een godsdienstige, maatschappelijke of geestelijke stroming
  • Moet financieel gezond zijn en geen negatieve reserve hebben
  • Dient minimaal 150.000 betalende leden hebben
  • Leden moeten kunnen meepraten over programma's en activiteiten
  • Leden moeten minimaal zestien jaar zijn en in Nederland wonen
  • Leden moeten minimaal 5,72 euro per jaar betalen om lid te worden en te blijven.

De eis van 150.000 leden zou echter binnenkort overbodig kunnen worden. In de toekomstvisie van minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) op de publieke omroep wordt beoogd, dat dit aantal naar 50.000 zal worden teruggebracht. Slob wil hiermee de diversiteit in huidige bestel verhogen.

De NPO heeft inmiddels laten weten de nieuwe omroep van Karskens en diens collega-initiatiefnemers succes te wensen in het behalen van de aanvraag.

"We hebben een open omroepbestel in Nederland met omroepen die alle geluiden laten horen, van WNL en PowNed tot BNNVARA en VPRO. We bereiken daarmee wekelijks ruim 82 procent van alle Nederlanders. Het nieuws en de achtergronden van alle kanten. Los daarvan staat het in Nederland iedereen vrij om een omroep te beginnen, ook de initiatiefnemers van Ongehoord Nederland. Het Commissariaat voor de Media toetst straks het aantal verzamelde leden en adviseert de minister. Die neemt uiteindelijk het besluit over eventuele toetreding."