De Raad voor Cultuur adviseert minister Arie Slob (Media) één online platform voor alle Nederlandse kijkers te creëren, om een vuist te maken tegen Netflix, Disney en andere buitenlandse aanbieders.

Dat zegt het wettelijke adviesorgaan in een ongevraagde aanbeveling met de titel advies over Kamerbrief publieke omroep.

De Raad refereert aan Slobs kamerbrief van 14 juni (Visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek), waarin de minister met name de bestuurlijke inrichting van de publieke omroep en de verdiensten uit advertenties ter discussie stelt.

Het aantal kijkminuten van video on demand is in 2019 in Nederland voor het eerst groter dan het aandeel dat besteed wordt aan het kijken naar traditionele, lineaire programmering (27 tegen 24 procent). Volgens de Raad moeten Nederlandse aanbieders zoals de NPO, RTL en Talpa daarom de krachten bundelen om digitaal tegenwicht te bieden tegen buitenlandse giganten als YouTube, Facebook, Netflix, Disney en Amazon.

"Het budget van consumenten voor mediagebruik is natuurlijk niet oneindig groot. Een kijker of luisteraar zal keuzes moeten maken - de verwachting is dat die zich op maximaal drie video on demand-diensten abonneren. De concurrentie tussen online aanbieders zal de komende jaren, mede om deze reden, fors zal toenemen", aldus de Raad.

"De meeste online aanbieders bevinden zich buiten onze landsgrenzen. Ze hoeven de in de Nederlandse Mediawet vastgestelde inhoudelijke eisen aan programma's niet te volgen. Ze hebben ook geen direct belang om hun geld te investeren in versteviging van het Nederlandse medialandschap of in Nederlandse audiovisuele producties."

'Opbrengsten worden niet evenredig verdeeld'

Nederlandse digitale aanbieders van film- en televisieaanbod zoals NPO Start, NPO Plus, NLZIET, Talpa's KIJK, RTL XL en Videoland (eveneens RTL) zouden moeten samenwerken om een "goede marktpositie te verkrijgen en aantrekkelijker te worden voor de Nederlandse burgers".

De Raad voor Cultuur verwijst in het advies naar voorbeelden in het Verenigd Koninkrijk (Britbox) en Frankrijk (Salto), waarbij commerciële en publieke zenders vereend tegenwicht bieden aan buitenlandse aanbieders.

Ook over de opbrengst van de kosteloze variant van de dienst is de Raad duidelijk, die zal niet evenredig over de verschillende aanbieders verdeeld worden: "De online advertentieverkoop voor een kosteloze variant van het platform komt in handen van Ster voor zover het de publieke programmering betreft."