Jelle Brandt Corstius moet zich voor de strafrechter alsnog verantwoorden voor het uiten van verkrachtingsbeschuldigingen in een persbericht en de landelijke media. Gijs van Dam spande met succes een artikel 12-procedure aan om vervolging af te dwingen.

Vervolging Brandt Corstius

  • Smaad en laster zijn vormen van belediging
  • Laster is het moedwillig verspreiden van leugens
  • Smaad is iemand zwartmaken
  • Een burger kan via een artikel 12-procedure vervolging afdwingen
  • Het hof bepaalt dan of een zaak voor de rechter moet komen

Brandt Corstius schreef in 2017 een verhaal voor Trouw waarin hij zei seksueel misbruikt te zijn. Hij noemde geen naam, maar schreef wel in het begin van zijn televisiecarrière met de man te hebben gewerkt.

Van Dam diende kort hierop een klacht in wegens smaad en laster, omdat de beschuldiging makkelijk naar hem te herleiden zou zijn.

Ruim een week na het verschijnen van het stuk van Brandt Corstius verscheen Van Dam op 31 oktober 2017 in een uitzending van het programma Pauw, waarin hij zei dat het artikel over hem ging. Van Dam ontkent het seksuele contact niet, maar wel dat er sprake was van dwang of drogeren.

OM zag geen aanwijzingen voor smaad

Het Openbaar Ministerie (OM) besloot niet tot vervolging over te gaan, omdat er juridisch geen sprake zou zijn van smaad. Het gaat pas om smaad als iemand "opzettelijk iemands eer of goede naam aantast". Dat was volgens justitie niet het geval.

Van Dam was het niet eens met deze beslissing en spande een zogenoemde artikel 12-procedure aan bij het gerechtshof in Amsterdam. Het hof heeft dinsdag besloten dat er alsnog door een rechter naar de zaak gekeken moet worden omdat er mogelijk toch sprake is van smaad.

Brandt Corstius niet vervolgd voor laster

Nico Meijering, de advocaat van Brandt Corstius, benadrukt dat zijn cliënt niet langer vervolgd wordt voor laster, zoals in eerste instantie wel het geval was.

"Met tevredenheid hebben wij kennisgenomen van het feit dat gedurende de artikel 12-procedure gebleken is dat een vervolging wegens laster niet aan de orde kan zijn. Hiermee wordt nog eens onderstreept dat allesbehalve gezegd kan worden dat de uitlatingen van onze cliënt in strijd met de waarheid zijn geweest."

Journalist maakt zich geen zorgen over rechtszaak

De journalist zelf heeft zich er eerder op beroepen dat hij zijn uitlatingen heeft gedaan in het kader van de #metoo-discussie en dat hij daarom niet vervolgd zou moeten worden.

"Ik heb een stuk geschreven over een ervaring die ik als traumatisch heb ervaren. Met dit stuk wilde ik een stem geven aan de mannelijke slachtoffers van seksueel geweld. Iedereen die de moeite neemt om het stuk te lezen, zal concluderen dat de naam van Van Dam niet te traceren is. Ik maak mij dan ook geen zorgen over deze rechtszaak", aldus Brandt Corstius in een reactie.

Van Dam doet opnieuw aangifte van smaad en laster

De advocaat van Van Dam, Peter Plasman, laat in reactie daarop aan RTL Boulevard weten dat hij dinsdag opnieuw naar de politie stapt om aangifte te doen tegen Brandt Corstius wegens smaad en laster.

"Hij heeft in een verklaring die hij vandaag publiceerde opnieuw laten blijken dat hij wil opkomen voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld. Daarmee impliceert hij opnieuw dat hij verkracht is en daar kan maar één naam mee in verband worden gebracht, namelijk die van mijn cliënt", aldus Plasman.

Brandt Corstius deed in november 2017 aangifte van seksueel misbruik. Het OM deed onderzoek naar deze beschuldiging, maar dit leverde geen informatie op "die de aangifte van Brandt Corstius op het punt van dwang of drogeren in voldoende mate ondersteunt".