Het College van Omroepen, het overlegorgaan dat wordt gevormd door de bestuurders van de acht omroepen die uitzenden op de NPO, kan zich vinden in de plannen die het kabinet voor de publieke omroep heeft. Wel heeft het College wat zorgen over de plannen, vertelt voorzitter Arjan Lock in gesprek met NU.nl.

"Het belangrijkste is dat we ons niet gaan blindstaren op het budget", vertelt Lock. "Daar zit een zorg, maar de ruimte voor modernisering is nu belangrijker."

Doordat het kabinet het plan heeft om de publieke omroep tot 20.00 uur reclamevrij te maken en hierdoor een deel van de reclame-inkomsten wegvalt, loopt de publieke omroep volgens de cijfers van het kabinet zo'n 60 miljoen euro mis. Vanaf 2020 wordt de rijksmediabijdrage verhoogd met 40 miljoen euro. Dat betekent dat de publieke omroep het naar schatting met 20 miljoen euro minder moet gaan doen.

Maar de brief laat volgens Lock, voorzitter van het College van Omroepen, ook iets anders zien: "Er wordt gepleit voor meer ruimte voor omroepen om specifieke doelgroepen te bereiken en meer vrijheid om online te opereren. En dat is positief."

Omroepen willen online programmering vooruithelpen

De CvO-bestuurder zegt wel dat het financiële onderdeel uit de kabinetsplannen veel aandacht krijgen, maar benadrukt dat minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob een serieuze, goede poging doet om het publieke bestel te moderniseren.

"Dat zit hem vooral in de veelkleurigheid", zegt Lock. "De plannen bieden ruimte in de programmering voor alle geluiden van de verschillende omroepen en van die pluriformiteit ben ik voorstander. De publieke omroep wordt betaald door de belasting, dan is het belangrijk dat de burger zich kan herkennen in elk geval een deel van de programmering."

Ook de plannen dat de programmering zich meer uitbreidt naar online (het kabinet wil dat de NPO zich meer gaat richten op het gebruik van verschillende platformen om content te verspreiden om jongeren beter te bereiken) vallen in goede aarde bij de verschillende omroepen. "Dat is cruciaal om nieuwe generaties aan de publieke omroep te blijven binden", vindt Lock. "Vroeger stond de televisie centraal, dat is nu steeds vaker de smartphone. Voor ons is het van groot belang dat we jongeren aan de publieke omroep weten te binden."

De omroepen willen er snel werk van maken om de onlineprogrammering een duwtje te geven. Dat geldt ook voor de invulling van NPO3, dat een regionaal karakter zal krijgen. "De omroepen zijn sterk geworteld in de regio. We gaan hier graag over in gesprek met de NPO", vertelt Lock.

Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad in met de plannen van minister Slob om de publieke omroep deels reclamevrij te maken. De minister hoopt hiermee de publieke omroep meer toekomstbestendig te maken. Het is de bedoeling dat deze plannen in 2021 werkelijkheid worden.