De kabinetsplannen om tot 20.00 uur geen reclame meer op de publieke omroep te laten zien, moeten worden uitgesteld. De Ster, die de reclame bij het omroepbestel verzorgt, vraagt om respijt omdat de berekeningen van deze mediaplannen onjuist zouden zijn.

Het voornemen om reclame op de publieke omroep voor acht uur 's avonds te verbieden, kost volgens Ster-berekeningen aanzienlijk meer dan waar het kabinet van uitgaat.

"Het financiële verlies aan omzet door het afschaffen van tv-reclame tot 20.00 uur en online zal namelijk 80 miljoen tot 90 miljoen euro per jaar bedragen. Dat bedrag is substantieel hoger dan de 60 miljoen per jaar - waarvan 40 miljoen met belastinggeld zal worden gecompenseerd - waar de coalitiepartijen van uit lijken te gaan", schrijft Frank Volmer, algemeen directeur van Ster aan het kabinet.

Hij doet de oproep om overhaaste besluitvorming te voorkomen. Het plan zou vrijdag op de agenda van de ministerraad staan.