Woensdag 5 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Panorama beëindigt samenwerking Boevennieuws.nl na beschieting redactie

Panorama heeft de samenwerking met Boevennieuws.nl beëindigd. Het blad kan een verband tussen die coöperatie en de recente beschieting met een raketwerper niet volledig uitsluiten.
Door NU.nl

Dat schrijft de aan het blad verbonden journalist Vico Olling in een achtergrondverhaal over de aanslag op het redactiegebouw van Panorama in juni 2018.

Olling, die de positie chef misdaad bij het blad bekleedt, zegt meerdere mensen te hebben gesproken die denken dat de beschieting een vergelding was voor de samenwerking met de betreffende website. Boevennieuws.nl, een website die misdaadnieuws en ontwikkelingen in de onderwereld belicht, publiceerde enkele keren in Panorama. De auteurs bleven altijd anoniem.

Verhaal over 'mocro-maffia' zou aanleiding voor aanval kunnen zijn

Boevennieuws.nl leverde ook verhalen aan over de zogeheten 'mocro-maffia', volgens Ollings bronnen zou dat "een dingetje" zijn geweest in het criminele milieu. In de zomer van 2018 publiceerde Panorama zo'n dergelijk verhaal, waarvoor door Olling wederhoor werd gepleegd bij de advocaat van de op dit moment voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi. Dat zou volgens Ollings bronnen wellicht tot de beschieting geleid kunnen hebben.

Olling zelf twijfelt echter enigszins aan die lezing. "Saillant detail is overigens wel dat ik toen (tijdens het plegen van wederhoor, red.) de credit, het pseudoniem dus van de mensen achter Boevennieuws.nl, had weggelaten. Voor mij staat het dus nog steeds niet vast dat de aanslag door deze samenwerking kwam. Toch heb ik besloten om, onder andere vanwege die aanslag, de samenwerking met die site te beëindigen."

Olling zelf toont zich verder strijdvaardig. "En wat die aanslag voor mij ook meer dan eens duidelijk heeft gemaakt: ik wil geen andere job. Ik wil blijven doen wat ik doe."


Lees meer over:

Beschieting Panorama

Aanbevolen artikelen