56 procent van de mensen vertrouwt niet op sociale media als nieuwsbron. Uit een media-onderzoek onder duizend deelnemers, uitgevoerd door Panel Inzicht in opdracht van NU.nl vanwege het twintigjarig bestaan, blijkt dat media zoals kranten, televisie en nieuwsapps door een grotere groep als betrouwbaar worden gezien.

Op de vraag of sociale media als geloofwaardige bron worden gezien, antwoordt 56 procent van de onderzoekdeelnemers ontkennend. 21 procent zegt wel op sociale media te vertrouwen als nieuwsbron. Onder jongeren (18 tot 34 jaar) zegt 53 procent sociale media te gebruiken als nieuwsbron, terwijl slechts 3 procent ze betrouwbaar acht.

36 procent gebruikt nieuwsapps als bron voor informatie. Nieuwsapps, zoals NU.nl, worden door 63 procent van de onderzoeksdeelnemers als betrouwbaar gezien. 15 procent reageert negatief op deze vraag.

Gevestigde mediabronnen als kranten, radio en televisie vinden mensen vaker betrouwbaar. 68 tot 69 procent zegt het nieuws dat door deze bronnen wordt gebracht wel te vertrouwen.

Televisie wordt overigens het meest gebruikt als nieuwsbron (75 procent).

Veel zorgen om nepnieuws

69 procent van de respondenten twijfelt soms over het waarheidsgehalte van nieuwsberichten. Een groot deel van de mensen (66 procent) maakt zich zorgen om fake news, onwaar nieuws dat opzettelijk online wordt verspreid, met als doel om zoveel mogelijk mensen te bereiken. 32 procent zegt nepnieuws direct te kunnen herkennen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel mensen een kloof tussen media en de maatschappij ervaren. 21 procent zegt dat hier zeker sprake van is, 42 procent vindt dat 'een beetje'. Slechts 1 procent zegt dat er helemaal geen sprake is van een grote afstand tussen de media en het publiek.

Met de stelling 'De media schenken weinig aandacht aan problemen die in de maatschappij leven' is 37 procent van de deelnemers het eens. Een meerderheid van de mensen vindt dat media de maatschappij meer moeten betrekken bij het nieuws.