Zaterdag 13 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Minder NPO-presentatoren verdienen boven de norm

Het aantal presentatoren bij de NPO dat boven de in de Wet normering topinkomens (WNT) vastgestelde norm verdient, is gedaald van zeventien in 2017 naar elf in 2018. Dat staat in de dinsdag gepubliceerde jaarverslagen over 2018 van de publieke omroepen.
Door NU.nl

Twee van die elf vallen op dit moment onder de oude uitzonderingsregel, waarbij omroepen uitzonderlijke talenten boven de norm met verenigingsgeld mogen betalen.

Deze regel in inmiddels afgeschaft. Uitzonderingen worden sinds 2017 niet meer door de raad van bestuur van de NPO toegestaan.

Wie onder de WNT-norm valt, kon in 2018 maximaal 189.000 euro verdienen. In 2019 is dit bedrag door indexatie verhoogd naar 194.000 euro.

Welke presentatoren nog boven de norm verdienen, is niet duidelijk. Vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) doet de NPO geen mededelingen over individuen.


Lees meer over:

NPO

Aanbevolen artikelen