Vergeleken met 2015 is de totale tijd dat mensen dagelijks naar live televisie kijken met negentien minuten afgenomen. Daarentegen wordt er per dag gemiddeld elf minuten langer on demand gekeken, blijkt donderdag uit het onderzoek Media:Tijd 2018 van onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Bijna drieduizend Nederlanders van dertien jaar en ouder hebben voor het onderzoek in 2018 een week lang hun mediagebruik van minuut tot minuut bijgehouden. Daaruit bleek dat zij 8 uur en 23 minuten per dag spenderen aan media.

Twee uur en vijf minuten daarvan wordt besteedt aan het kijken van live televisie, een daling van negentien minuten ten opzichte van 2015. Vorig jaar werd 58 minuten per dag besteed aan on demand kijken, waarbij video's worden gestreamd, gedownload of zijn gekocht. In 2015 ging het nog om 38 minuten.

Hoewel mensen meer bezig zijn met digitale media, wordt er toch nog vaak gelezen van papier. Gemiddeld wordt per dag 42 minuten gelezen, waarvan 28 minuten van papier. Dat is twee minuten minder dan in 2015. Lezen van een scherm deden mensen in 2018 juist 2 minuten langer dan in 2015.

Het SCP voerde het onderzoek uit in samenwerking met de organisaties voor mediabereikonderzoek. Het gaat om Nationaal Luisteronderzoek (NLO), Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), Stichting KijkOnderzoek (SKO) en het Platform Media-Adviesbureaus.