De beloning die Matthijs van Nieuwkerk krijgt voor het presenteren van College Tour is in overeenstemming met de regels, blijkt uit het onderzoek dat de NPO op verzoek van minister Arie Slob (OCW) deed.

De NPO onderzocht of de gemaakte afspraken tussen BNNVARA en presentator Matthijs van Nieuwkerk in overeenstemming zijn met de regels van de zogenoemde Beloningscode Presentatoren Publieke Omroep (BPPO).

De presentator en de omroep lagen begin maart onder vuur nadat in een artikel in De Telegraaf gesuggereerd werd dat Van Nieuwkerk, ondanks een nieuw beloningskader, toch zijn oude salaris van 580.000 euro kon behouden

De DWDD-presentator zou, nu zijn nieuwe programma College Tour niet meer door de NTR maar productiemaatschappij MediaLane van Iris van den Ende gemaakt wordt, via een constructie hetzelfde bedrag kunnen blijven verdienen.

Na verschillende Kamervragen verzocht minister Slob de NPO een onderzoek in te stellen.

Geen sprake van overschrijding

Daaruit komt nu naar voren dat er geen sprake is van het overschrijden van het voor Van Nieuwkerk geldende maximaal toe te kennen salaris.

De presentator valt, zolang het lopende contract met BNNVARA duurt, onder het vorige BPPO. Deze beloningscode kende toen nog de mogelijkheid om in bijzondere gevallen presentatoren boven de WNT-norm (Wet Normering Topinkomens) te belonen, met toestemming van de raad van bestuur van de NPO.

Deze uitzonderingsregel is in 2017 door het NPO-bestuur afgeschaft, maar wel met de toevoeging dat lopende contracten, zoals die van Van Nieuwkerk, gerespecteerd zullen worden.