Skyhigh TV heeft als producent van het SBS6-programma Gestalkt op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan de vermeende stalker van de Limburgse Linn, zo heeft de Raad voor de Journalistiek dinsdag laten weten.

In de aflevering van Gestalkt, die op 29 maart 2018 werd uitgezonden, was te zien hoe Linn lijdt onder de bedreiging en stalking.

De makers van het programma spraken in de aflevering een man aan die zich schuldig zou hebben gemaakt aan stalking en bedreiging van Linn.

De man, tevens de klager in het dispuut dat door de Raad voor Journalistiek is beslecht, werd onherkenbaar in beeld gebracht. Zijn voornaam en leeftijd werden wel genoemd. Op het moment dat de presentator hem aansprak, verklaarde de man niet op televisie te willen praten.

In een latere mailwisseling tussen de klager en producent, laakte de man de manier van handelen van de tv-makers. Volgens hem zijn er twee kanten aan het verhaal en is Linn zijn ex-geliefde, maar op meerdere uitnodigingen om de situatie vanuit zijn perspectief uit te leggen reageerde hij afwijzend.

'Klager kreeg gelegenheid om te reageren'

"Voorafgaand aan de uitzending heeft klager de gelegenheid gekregen om inhoudelijk te reageren, maar dat heeft hij niet gedaan. Dat zijn verhaal niet in de uitzending is verwerkt, komt daarom voor zijn rekening", oordeelt de Raad voor de Journalistiek daarom.

"Voor de gemiddelde kijker is bovendien voldoende duidelijk dat klager een andere visie heeft op de gebeurtenissen."

Ook krijgen de makers gelijk omdat het programma een bijzondere bijdrage aan de maatschappij levert.

"Voorop staat dat media een belangrijke taak hebben om misstanden in de samenleving aan de kaak te stellen. Het is dan ook maatschappelijk relevant en journalistiek geboden om onderzoek te verrichten naar en/of te berichten over stalking en daarbij ook de (mogelijke) betrokkenheid van klager te belichten."