De gemeente Roermond heeft een ambtenaar op non-actief gesteld na beschuldigingen van plagiaat in diens journalistieke werk. De betreffende ambtenaar, Peter Blasic, had een bijbaan als journalist en ook onder meer opdrachtgever Nieuwe Revu stelde hem voorlopig op non-actief.

Volgens het weekblad De Groene Amsterdammer heeft de man zich bij herhaling schuldig gemaakt aan plagiaat en in publicaties gebruikgemaakt van niet verifieerbare bronnen. Blasic ontkent die aantijgingen.

De man werkte voor verschillende Nederlandse en Belgische tijdschriften. Volgens De Groene Amsterdammer brak het ene na het andere medium met hem, omdat zijn publicaties óf deels waren overgeschreven uit andere media, óf omdat de bron niet te traceren was.

Roermond onderzoekt de beschuldigingen van plagiaat. "De nevenactiviteiten vinden weliswaar niet plaats onder verantwoordelijkheid van de gemeente, maar volgens de integriteitsregels mogen deze niet het belang van de werkgever schaden."

"In afwachting van het resultaat van dit onderzoek is de betreffende medewerker niet aan het werk", aldus de gemeente in een verklaring.

Nieuwe Revu heeft besloten artikelen Blasic in te trekken

Nieuwe Revu liet dinsdag weten dat het 27 artikelen van Blasic heeft ingetrokken wegens twijfels over de vaak anonieme bronnen die hij opvoerde.

De auteur leverde ook artikelen voor de website van HP/De Tijd. In een hoofdredactioneel artikel op die site wordt gesteld dat begin 2017 bij zeven artikelen van Blasic is aangetoond dat "passages eruit geheel of gedeeltelijk overgeschreven waren van nieuwsberichten van de website EUobserver zonder bronvermelding".

Daarop verbrak HP/De Tijd alle banden met de auteur en verwijderde het alle stukken van zijn hand van de site. HP/De Tijd heeft de man niet beschuldigd van plagiaat, omdat "destijds niet bewezen kon worden dat er kwade opzet in het spel was".

Ook speelde mee dat het ging "om een beginnende, onervaren 'journalist' die zijn plagiaat nog steeds ontkent".