Het aantal zelfmoorden neemt vaak toe na berichten in de media over bijvoorbeeld de suïcide van een bekende persoon. Maar berichten over het goed doorstaan van persoonlijke crises kunnen ook een daling tot gevolg hebben. 

Dat zegt het Trimbos-instituut op basis van het onderzoek Suïcidepreventie via massamedia: het zoeken naar hulp stimuleren.

Het aantal zelfdodingen in Nederland is de laatste tien jaar gestegen: van 1.353 in 2007 naar 1.917 in 2017, aldus het instituut.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat positieve rolmodellen en verhalen van mensen die herstelden van hun suïcidaliteit door hulp te zoeken, eraan kunnen bijdragen dat mensen met gedachten aan zelfmoord bij een ander te rade gaan. Dat geldt ook voor het bieden van informatie over hoe je aan die hulp komt.

"Het is belangrijk om mediaprofessionals ervan bewust te maken dat berichtgeving effect heeft op suïcides", aldus het instituut, dat medio januari met een informatief stuk komt voor mensen in de mediawereld.

Heb je iemand in je omgeving waarover je je zorgen maakt of kamp je zelf met gedachten aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl