Youp van 't Hek begrijpt dat zijn column in NRC, waarin hij aan Christine Blasey Fords getuigenis tegen Brett Kavanaugh twijfelde, verkeerd is gevallen.

"Dat mensen boos waren over die column, dat snap ik. Een beetje sorry mag ik wel zeggen", zei Van 't Hek maandagavond in de talkshow Pauw over zijn column die zaterdag 29 september in de krant verscheen.

In de flink bekritiseerde column schreef de cabaretier dat Ford beweerde "door die Brett Kavanaugh dusdanig te zijn aangerand dat ze bijna dood was, maar ze weet niet meer waar dat precies gebeurd is. Dat vind ik raar. Van je bijna-doodervaring weet je toch de locatie?"

Ook schreef Van 't Hek: "Waarom dit wanstaltige amateurtoneel met die gebroken stem en die krokodillentranen? Na 35 jaar! Waarom is ze toen niet krijsend naar haar moeder gerend?"

Critici wezen de NRC-columnist erop dat het vaak voorkomt dat het brein van slachtoffers van seksueel misbruik als het ware uitschakelt om trauma te verwerken.

Youp van 't Hek: 'Een beetje sorry mag ik wel zeggen'
133
Youp van 't Hek: 'Een beetje sorry mag ik wel zeggen'

Kavanaugh als rechter in Federaal Hooggerechtshof

Kavanaugh werd in juli door president Donald Trump voorgedragen als rechter in het Federaal Hooggerechtshof, het hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten. Sindsdien werd hij door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik.

Kavanaugh staat bekend als een conservatieve rechter. Zo is hij fel tegen abortus en het homohuwelijk en een tegenstander van een strenger wapenbeleid.