Neem nepnieuws serieus, ook al is de impact daarvan nog beperkt, waarschuwen de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en het Commissariaat voor de Media (CvdM) na onderzoek.

Nepnieuws of fakenieuws is informatie die niet op waarheid berust. De berichten worden via sociale media verspreid, vaak om de publieke opinie te beïnvloeden.

Volgens beide toezichthouders gaat het nu nog goed met de nieuwsmedia in Nederland; de nieuwsvoorziening is divers en kwalitatief goed, maar er zijn risico's. Een daarvan is "verschraling van het nieuwsaanbod", aldus ACM en CvdM donderdag.

"De verdere groei van sociale platforms kan ertoe leiden dat traditionele nieuwsaanbieders steeds meer 'sensatiecontent' plaatsen. Daardoor verschraalt de kwaliteit van het nieuwsaanbod en komt een belangrijke functie van de media voor het bevorderen van de democratie onder druk te staan."

Verdunning

De toezichthouders zien ook gevaar in wat ze "verdunning van de mediasector" noemen. ACM en CvdM doelen op de sterke toename van fusies en overnames die onderlinge concurrentie zouden kunnen belemmeren. Ze wijzen op het belang van pluriformiteit van de media: "Concurrentie tussen nieuwsaanbieders versterkt de resistentie tegen nepnieuws."

Beide organisaties hebben enkele acties voorgesteld om ervoor te zorgen dat nepnieuws weinig voet aan de grond krijgt in Nederland. Zo zouden online platforms maatregelen moeten nemen om nepnieuws te filteren, goede informatie beter vindbaar te maken en transparant te zijn over de manier hoe zij nieuws presenteren.