Het bestuur van de NPO heeft geprobeerd de publicatie van een kritisch rapport over de omroep tegen te houden. Uiteindelijk is door de omroep woensdag besloten het rapport alsnog vrij te geven.

In het rapport Ben ik nog in beeld?, alsnog gepubliceerd nadat Spreekbuis het ontdekte, valt te lezen dat de NPO met andere mediabedrijven moet samenwerken, maar dat niet wil of kan. De NPO zou een "sturend en traditioneel instituut" zijn "dat moeite heeft de weg naar vernieuwing te vinden."

Omdat de uitkomst van het onderzoek niet aansloot bij het vraagstuk en ze geen ruimte kregen om op de bevindingen te reageren, heeft de NPO getracht het rapport binnenboord te houden.

"Als publieke instelling vinden we het belangrijk om waar mogelijk mee te werken aan verzoeken van opleidingsinstituten en hun studenten. Bij dit onderzoek hadden we een concreet - vooral juridisch getint - vraagstuk voor ogen over publiek-private samenwerking. We zijn gedurende het onderzoek ook niet gekend in de uitwerking en hebben geen mogelijkheid gehad om op de bevindingen te reageren."

Opdrachtgever van onderzoek

Het rapport is - in opdracht van de NPO - door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) opgemaakt. "Omdat het onderzoek geen relatie meer heeft met de oorspronkelijke opdracht heeft de NPO, toen wij voor het eerst inzage kregen in het rapport, de NSOB laten weten niet te willen en te kunnen worden aangemerkt als opdrachtgever van dit onderzoek", zegt de NPO in een reactie tegen NU.nl.

"Met NSOB is inmiddels afgesproken dat iedereen die kennis wil nemen van het rapport, bij de NSOB een kopie kan krijgen."

De NPO staat op dit moment onder druk. Zo wordt er op de programma's Andere TijdenTegenlicht en Brandpunt+ bezuinigd, omdat de publieke omroep in totaal 62 miljoen euro moet besparen.