Volgens RTL Z verdienden 31 presentatoren en omroepdirecteuren van de publieke omroep in 2017 meer dan een ministersalaris van ruim 180.000 euro.

De zender bekeek de jaarverslagen van de verschillende omroepen, waarin aangeduid moet worden wat de bestuurders en presentatoren vorig jaar aan salaris kregen uitbetaald.

Het zou in totaal gaan om veertien omroepbestuurders en zeventien presentatoren die vorig jaar meer dan het eerder vermelde salaris ontvingen.

Net als in 2017 mogen presentatoren ook dit jaar niet meer dan 181.000 euro verdienen. Als iemand toch meer ontvangt, dient dit toegelicht te worden in het jaarverslag van de desbetreffende omroep.

Namen

De omroepen zijn in geen enkel geval verplicht om de naam van de werknemers in kwestie te vermelden. RTL Z heeft naar eigen zeggen echter min of meer kunnen achterhalen welke personen bij de uit 2017 afkomstige bedragen horen.

Volgens de zender behoren omroepbazen als Paul Römer (NTR) en Jan Slagter (Omroep Max) tot de absolute grootverdieners.