Joop van den Ende zegt zich gekwetst te voelen door de in zijn ogen tendentieuze berichtgeving van radio-programma Argos over zijn liefdadigheidsstichting de VandenEnde Foundation. 

"Tendentieus, onvolledig en op diverse punten onjuist'', reageert Van den Ende op de radio-uitzending van Argos van zaterdagmiddag.

Het beeld dat van de VandenEnde Foundation en hem als cultureel ondernemer wordt geschetst noemt hij ''onzuiver en beledigend".

Volgens Argos en De Groene Amsterdammer komen de miljoenen die Van den Ende via zijn VandenEnde Foundation schenkt aan goede doelen voor een groot deel terecht bij bedrijven en instellingen waarbij hij zelf, familie of zakenpartners betrokken zijn.

"Deze uitzending van Argos wil de indruk wekken dat ik in al mijn activiteiten zaken naar mijn hand zet en het eigen belang voorop stel. Dat is niet juist. Genoemde media doen geen recht aan de belangeloze financiële steun die mijn vrouw en ik al tientallen jaren geven aan de cultuur in Nederland, in totaal ruim 155 miljoen euro sinds 2001", zegt Van den Ende.

Open vizier

"Ik benadruk dat het enige voordeel dat ik van onze schenkingen geniet een geestelijke verrijking is. Ik heb mijn leven lang met open vizier zaken gedaan en voel me gekwetst door het beeld dat door deze media van mij, mijn vrouw en de VandenEnde Foundation wordt gecreëerd", aldus de mediaman. 

Van den Ende verwijt de betrokken journalisten een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel.