NPO, RTL en Vice gaan samenwerken om stereotypering tegen te gaan en bewustzijn over vooroordelen over kleur, leeftijd en sociale klasse in de media te bevorderen. Met steun vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in de vorm van 150.000 euro.

Het project, genaamd Beeldvorming in de media gaat uit van Women Inc., een stichting die de positie van vrouwen wil verbeteren. Met het tweejarige project hopen de initatiefnemers "een meer evenwichtige representatie van de Nederlandse samenleving in de media" te bereiken.

"Media bereiken zo niet alleen een groter publiek, ze doorbreken stereotypen en helpen mensen zich te ontwikkelen tot wie en wat hij of zij wil zijn, niet geremd door heersende beeldvorming", aldus Afke van Rijn, directeur media van OCW in een persbericht.

Vrouwen en mensen met een migratie-achtergrond zijn momenteel nog ondervertegenwoordigd in de media. De NPO stelt om die reden bij de beoordeling van nieuwe programmavoorstellen diversiteit als een van de normen. RTL-werknemers krijgen cursussen tegen onbewuste vooroordelen.

Zowel de publieke omroep als de commerciële omroep willen daarnaast streven naar een goede representatie van vrouwen en etniciteit op de werkvloer en in het management. Dinsdag praten de betrokken partijen met elkaar over concrete plannen.