Omroep PowNed wordt alsnog vervolgd voor het uitzenden van beelden van voormalig burgemeester Onno Hoes van Maastricht tijdens een seksueel getinte privéafspraak met een jongere man. 

Hoes besloot op te stappen na de commotie die de uitzending veroorzaakte.

Hoes had in een zogeheten Artikel 12-procedure om vervolging van PowNed en de man gevraagd. In 2015 seponeerde het OM de aangifte, omdat Powned geen strafbare feiten zou hebben gepleegd. 

Het gerechtshof in Amsterdam vindt het verzoek van Hoes nu toch terecht en geeft het Openbaar Ministerie opdracht tot vervolging. De man was in overleg met PowNed met een verborgen camera op pad gegaan. 

"De rechter moet nu een belangenafweging maken tussen de conflicterende grondrechten: het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het recht op vrijheid van meningsuiting", aldus het hof in haar belangenafweging.

De burgemeester van Maastricht was destijds getrouwd met presentator en musicalman Albert Verlinde. Dat huwelijk strandde uiteindelijk.

Vorig jaar oordeelde de rechtbank in Amsterdam al dat PowNed een schadevergoeding moet betalen aan Hoes en de beelden niet had mogen uitzenden.