Het Commissariaat voor de Media legt NPO Radio 2 en 3FM een dwangsom op vanwege het overtreden van het dienstbaarheidverbod en het niet melden van nevenactiviteiten. De zenders hebben een aantal actieweken gehouden, maar die passen volgens het Commissariaat niet bij de onafhankelijkheid van de publieke omroep.

Bij de actieweken geven de radiozenders concertkaarten en cd's weg in ruil voor gratis promotie. Albums en concertkaarten mogen alleen worden weggegeven als de zenders die zelf hebben betaald, aldus het Commissariaat.

"Onafhankelijkheid betekent onder meer dat kijkers en luisteraars er op moeten kunnen vertrouwen dat programma’s van publieke omroepen niet gekleurd zijn door commerciële belangen. We willen koste wat het kost voorkomen dat kijkers en luisteraars commercieel worden beïnvloed zonder dat in de gaten te hebben. Daar is in het geval van de actieweken wel sprake van. Daarom grijpen we in", luidt de verklaring van collegevoorzitter Madeleine de Cock Buning.

Het Commissariaat heeft onderzoek gedaan naar de afspraken die de zenders hebben gemaakt met onder meer concertorganisatoren en evenementenbureaus. Zij concludeerden dat de NPO in strijd handelt met het dienstbaarheidverbod, wat inhoudt dat een publieke omroep niet dienstbaar mag zijn aan het maken van meer dan normale winst door derden.

De actieweken worden in nauw overleg met de betrokken partijen gepland en er vindt afstemming plaats over de inhoud van de radioprogramma's. Het Commissariaat oordeelt dat NPO de partijen hiermee een concurrentievoordeel biedt.

Dwangsom

Als gevolg hiervan is NPO Radio 2 en 3FM een dwangsom opgelegd. Dit is geen boete; wel mag de NPO niet langer afspraken maken over acties waarmee zij zich dienstbaar maakt aan derden. Indien dat wel gebeurt, moeten zij per actie een dwangsom van 25.000 euro betalen, waarbij een maximum geldt van 500.000 euro.  

Het Commissariaat constateerde ook dat de NPO de logo's van beide radiozenders in licentie geeft, zonder dat hier vooraf toestemming voor is gevraagd. Vanaf nu moeten zij hiervoor toestemming vragen aan het Commissariaat. Als NPO dit verzuimt te doen, moet er een dwangsom betaald worden van 10.000 euro.

Dit heeft niet als gevolg dat publieke omroepen geen prijzen meer mogen weggeven, maar wel mag de NPO geen afspraken meer maken waarmee derden een commercieel platform wordt geboden waarop zij zich kunnen promoten.